Poëzie sluimert niet alleen in het boekenrek, maar leeft ook onder jongeren in danstempels, op straten en pleinen. Wat meer bepaald poëzie, rap en house met elkaar gemeen hebben, willen oriëntalist Emerald Beryl en hiphopper Fred Bomber bewijzen in de bloemlezing ?Double talk?. Maar er is een verschil tussen house en rap : hou...

Poëzie sluimert niet alleen in het boekenrek, maar leeft ook onder jongeren in danstempels, op straten en pleinen. Wat meer bepaald poëzie, rap en house met elkaar gemeen hebben, willen oriëntalist Emerald Beryl en hiphopper Fred Bomber bewijzen in de bloemlezing ?Double talk?. Maar er is een verschil tussen house en rap : house is een technologisch muziekgenre, rap wortelt in de orale traditie van politiek protest en puurt de muzikaliteit bijna louter uit de teksten. Daarom worstelen dichters die op de snelheid van house willen inspelen met de kunstmatigheid ervan : Serge van Duijnhoven (1970), prominent in de bloemlezing, brengt regelmatig gedichten uit zijn bundel ?Copycat? op de scène, ondersteund door housedeejay Dano. Ondanks de versnellende voordracht van zijn gedichten slaagt Van Duijnhoven er niet in om er een house-act van te maken. Hij blijft een dichter die zijn nihilistische, van speed, seks en siliconen doordrenkte verzen als poëzie wil laten doordringen. In de Groene Amsterdammer riep hij samen met Olaf Zwetsloot een nieuwe generatie dichters in het leven, met hemzelf als spreekbuis. Hij probeert in zijn voortsnellende gedichten de zinloosheid vorm te geven in regels die heen en weer schieten tussen poëtische zegging en breedsprakerigheid. Maar wat doen die geëngageerde gedichten over Sarajevo daartussen ? Van Duijnhoven lijkt eerder op de Generatiezieke uit zijn gedicht : ?te laat geboren voor de mei en de muziek / voor punk was hij te jong / voor house te oud.? Hij mist vooral de nihilistische ironie die Ruben van Gogh (1967), de Groningse performer met twee gedichten in de Komrij-bloemlezing, in zijn archaïsch aandoende gedichten in ?De man van taal? af en toe gelukkig wel heeft. Samen met het van slang doordrenkte parlando van rappers Zombi Squad en Def Real produceert hij het minst wanklanken in ?Double talk?. Paul Demets Emerald Beryl en Fred Bomber, ?Double talk?, de Arbeiderspers, Amsterdam-Antwerpen, 62 blz.Serge van Duijnhoven, ?Copycat?, Prometheus, Amsterdam, 64 blz.Ruben van Gogh,?De man van taal?, Prometheus, Amsterdam, 45 blz.