Eind deze maand gaan Herman De Croo en Goedele Liekens in Gent ?onder zeil? (aldus Gazet van Antwerpen). Ze doen dit bovendien ten aanschouwe van het publiek, voor een Gentse VLD-afdeling. Wat beiden samenbrengt, is de professionele expertise van Goedele en de ?erotisch-seksuele vuurkracht? van Herman, om de woorden te citeren van professor Boudewijn Bouckaert, die dit festijn organiseert. Omdat niet alle lezers van Zwarte Woensdag 1.850 frank kunnen ophoesten om dit tafereel bij te wonen, brengt Zwarte Woensdag in primeur de tekst...

Eind deze maand gaan Herman De Croo en Goedele Liekens in Gent ?onder zeil? (aldus Gazet van Antwerpen). Ze doen dit bovendien ten aanschouwe van het publiek, voor een Gentse VLD-afdeling. Wat beiden samenbrengt, is de professionele expertise van Goedele en de ?erotisch-seksuele vuurkracht? van Herman, om de woorden te citeren van professor Boudewijn Bouckaert, die dit festijn organiseert. Omdat niet alle lezers van Zwarte Woensdag 1.850 frank kunnen ophoesten om dit tafereel bij te wonen, brengt Zwarte Woensdag in primeur de tekst van dit nu al historische gesprek. Herman, zoals gij weet ben ik seksuologe. En gij weet ook dat Wilhelm Reich gezegd heeft dat seks gebaseerd is op macht. Politiek is ook gebaseerd op macht. Hebt gij wel eens de zweep gehanteerd ?Alleen bij Fleur als ze weer eens haar kuren heeft. Maar een goede ruiter probeert dat toch eerst op te lossen door benen te geven. Ik ben blij dat ge die vraag stelt : wij van de blauwe hebben de ruimbedachtheid altijd hoog in ons vaan geschreven gedragen. Wie het lang heeft, die moet het ook maar lang laten hangen. Gij maakt er graag een moppeke van, hé Herman ! Ge hebt gelijk hoor, humor is wat de pit in een relatie brengt.Zijt maar zekerst. Want kijk, Goedele ik mag toch Goedele zeggen ? het zijn al die azijnbijters die van de politiek zo'n triestige affaire maken. Al die kaarskensblazers in 't parlement, 't is toch waar zeker ? Maar pas op ! 'Is niet omdat de guitigheid van mij afstraalt, dat ik ook geen fruitkweker zou zijn, en dat betekent dat ge in uw vingers de voeling met het vruchtvlees moet houden, dat is de voorzichtigheid van de porseleinkast. Ik wil maar gezegd hebben dat ze bij mij niet met vieze moppen moeten aankomen. Het werkvolk, allabonneur, maar voor mij moet het een beetje proper blijven, want ge weet hoe de mensen zijn. 't Is gelijk de Romeinse blijspelschrijver Cunnilingus de Oudere al schreef : mulier recte olet ubi nihil olet. Eh... ?Dat wil zeggen : een vrouw riekt wel voor zover zij in 't geheel niet riekt. Meer moet ik toch niet zeggen ? Die gerokenheid, dat is overal zo. Die schrijver moet ik seffens toch ook eens lezen ! Zijt gij dan nooit efkes in de verleiding gekomen, Herman ?Des vlezes ? Elke dag, Goedelke, elke dag. Maar landjonkers uit Zuid-Oost-Vlaanderen gelijk wij, wij nemen nog elke dag een stortbad met koud water, desnoods uit een emmer, gelijk binst de oorlog. Daar komt een gestaaldheid van voort om chapeau tegen te zeggen. De jonge gasten van tegenwoordig kennen dat niet meer, van zodra die ergens het zonneke van het maagdschap zien schijnen, smelt dat als sneeuw voor de zon. Maar orale seks bijvoorbeeld, dat deden ze toch al in uw tijd ?En geen klein beetje, ge ziet dat van hier ! Van vader op zoon doen wij dat, Goedele, dat is wat wij de orale traditie noemen. Daar zo ne keer over klappen, onder mannen, want wat niet gezegd kan worden, is de waarheid niet. Multum facit qui multum diligit, nietwaar ? 't Is ook mijn gedacht. Maar hebt gij dan nooit een keer een blauwtje gelopen ?Voor een liberaal is dat geen probleem, behalve als het bij de burger is. Ik ga u geen blauwbloemkens op de baard strijken, maar als ge daar ietskes wilt mee suggestiveren : vanavond niet, chou.