Het is al lang bekend dat er in stekelbaarsjes, waarvan de mannetjes een nest voor de jongen maken en verdedigen, ondernemende en voorzichtige diertjes zijn. Het onderscheid uit zich in de mate waarin individuen zich opwerpen als leiders in een groep. Onderzoek wees uit dat diertjes regelmatig overschakelen van een rol als leider naar een bestaan als volger, maar dat de frequentie waarmee ze dat doen afhangt van hun karakter. Voorzichtige diertjes gaan het sneller opgeven om leider te willen zijn dan ondernemende. (Bron: Public Library of Science ONE, augustus 2012)
...

Het is al lang bekend dat er in stekelbaarsjes, waarvan de mannetjes een nest voor de jongen maken en verdedigen, ondernemende en voorzichtige diertjes zijn. Het onderscheid uit zich in de mate waarin individuen zich opwerpen als leiders in een groep. Onderzoek wees uit dat diertjes regelmatig overschakelen van een rol als leider naar een bestaan als volger, maar dat de frequentie waarmee ze dat doen afhangt van hun karakter. Voorzichtige diertjes gaan het sneller opgeven om leider te willen zijn dan ondernemende. (Bron: Public Library of Science ONE, augustus 2012) Een van de problemen die onderzoek naar het karakter van salamanders opleverde, was de kwestie waarom er überhaupt ondernemende beesten in de populatie bleven. Want er waren altijd diertjes die zo driest waren dat ze er geen rekening mee hielden dat er rovers in de buurt waren (in casu zonnebaarzen). Die karakters werden dus frequent opgegeten. Toch waren de stoutmoedige beestjes in sommige omstandigheden in het voordeel, terwijl te voorzichtig zijn evenmin altijd de beste strategie was. Het salamanderonderzoek gaf aanleiding tot de ontwikkeling van het concept 'verlegen-voortvarendcontinuüm' met een brede waaier van persoonlijkheidskarakteristieken tussen twee extremen in een dierenpopulatie. (Bron: BioScience, juni 2012) Pijnappelskinken zijn Australische hagedissen van wie sommige mannetjes uiterst agressief zijn, en andere heel onderdanig. Het liefdesleven van de eerste groep werd vergeleken met dat van de overspelige golfvedette Tiger Woods, dat van de tweede met de romantische Romeo van Juliet. De agressieve mannetjes zijn meer bezig met het vechten met andere mannetjes dan met het onderhouden van de vrouwtjes. Die laatste hebben overduidelijk een voorkeur voor onderdanige mannetjes. Agressieve mannetjes zouden echter in het voordeel zijn wanneer nieuwe gebieden moeten worden ingepalmd, terwijl ze bij hoge populatiedichtheden veel tijd verliezen met het vechten tegen de buren. Zo hebben beide karakters hun voor- en nadelen. (Bron: Animal Behaviour, januari 2012.) In het Verenigd Koninkrijk worden sinds 2011 koekoeken gevangen en van een kleine satellietzender voorzien, waarmee hun migratie naar de wintergronden in Afrika kan worden gevolgd. Dat werk heeft al opzienbarende resultaten opgeleverd. Zo is het duidelijk dat de koekoek geen vogel van bij ons is, die ginder gaat overwinteren, maar een vogel van ginder die hier komt broeden - de meeste blijven amper twee maanden in het broedgebied hangen. Eén vogel ('Chris') kon al drie seizoenen gevolgd worden, en blijkt een zeer stereotiep trekpatroon te volgen: rustig via Italië naar Noord-Afrika, in één ruk de Sahara over, een tijd op adem komen in dezelfde buurt in Tsjaad om vervolgens in september door te stoten naar de Centraal-Afrikaanse Republiek waar hij de rest van de winter verblijft. Andere dieren volgen een trekroute via Spanje. (Bron: http://www.bto.org/science/migration/tracking-studies/cuckoo-tracking)