Hierbij verzoek ik u deze brief te publiceren onder de titel 'Recht van Antwoord'. Ik verwijs naar het artikel Noodnummers in Knack van 2 oktober. Wat begon als satire is geëvolueerd naar een systematische beschadigingsoperatie die er duidelijk op gericht is mijn integriteit aan te tasten.
...

Hierbij verzoek ik u deze brief te publiceren onder de titel 'Recht van Antwoord'. Ik verwijs naar het artikel Noodnummers in Knack van 2 oktober. Wat begon als satire is geëvolueerd naar een systematische beschadigingsoperatie die er duidelijk op gericht is mijn integriteit aan te tasten. 1. Ik heb in het Europees parlement nooit één reis naar Kampala laten betalen door de EVP. Ik daag Koen Meulenaere uit het tegendeel te bewijzen. 2. Het spreekt vanzelf dat binnen de EVP dus nooit een onderzoek werd geopend. Wilfried Martens heeft het derhalve ook niet stilgelegd. Zelfs vandaag, nu ik geen lid meer ben van de EVP, kunnen Wilfried Martens en de EVP dit bevestigen. 3. Volgens Meulenaere ben ik uit de EVP gestapt omdat ik geen voorzitter meer mocht zijn van de commissie EU-Afrika. Er bestaat helemaal geen commissie EU-Afrika, noch in de EVP noch in het Europees parlement, hoe kon ik ze dan hebben voorgezeten? En hoe zou mijn vrouw dan, als medewerkster van de commissievoorzitter, op kosten van de EU kunnen hebben gereisd? 4. Tenslotte citeert Meulenaere Hubert Synaeve uit de Zeewacht. Hij vergeet er wel bij te vermelden dat deze vroegere CVP-fractieleider in de Oostendse gemeenteraad niet meer werd verkozen als gevolg van mijn vernieuwingsoperatie. Klein detail? Als gevolg van de schade die ik ervaar van deze lastercampagne, vraag ik u dit wederwoord integraal te publiceren op dezelfde plaats van het gewraakte artikel, en in hetzelfde lettertype. Redactionele commentaar zal desgevallend opnieuw een recht van antwoord openen. Antwoord Op Van Heckes verzoek om geen redactionele commentaar toe te voegen aan zijn recht van antwoord kunnen wij niet ingaan. De laatste bladzijde van Knack is uiteraard minder expliciet en meer suggestief dan de andere, dat brengt satire nu eenmaal met zich mee. Dat ze daarom vol leugens zou staan, zoals de steller laat uitschijnen, gaat net iets te ver. Maar daar zal de lezer zelf wel over oordelen. Na zijn vertrek als CVP-voorzitter hebben aan de EVP verwante organisaties speciaal voor de heer Van Hecke het Afrika-instituut opgericht waarvan hij directeur werd. En binnen de EU bestaat de commissie ACP-EU waarvan hij tot begin dit jaar vice-voorzitter was. De A in ACP is onmiskenbaar die van Afrika, de P die van Pacific. In maart 2000 werd Van Hecke verkozen tot vice-voorzitter. De Duitse EVP-leden hebben altijd grote vraagtekens geplaatst bij die Afrikaanse activiteiten, die ze nuttiger achtten voor Van Hecke dan voor de EVP. Zij hebben hem dat Afrika-instituut ontnomen en hebben hem begin dit jaar ook gewipt als vice-voorzitter van de commissie ACP-EU. Van Hecke werd, dankzij de CD&V, opgevist als co-coördinator van de commissie, maar omdat hij ook niet kon opschieten met zijn voormalige CDU-collega Konrad Schwaiger, stapte hij uit de EVP.Dát zijn vrouw reist op kosten van de EU heeft Van Hecke verkeerd gelezen. In de tekst staat dat slechtmenende christen-democraten wensten te weten óf ze reisde op kosten van de EU. Uit recente verklaringen van de heer Van Hecke kunnen we opmaken dat het ze daar bij de EVP niet aan slechtmenenden ontbreekt.Dat hij de heer Synaeve uit de Oostendse CVP heeft gejaagd, werd hier nooit tegengesproken. Het citaat van de heer Synaeve komt uit De Zeewacht (Krant van West-Vlaanderen) van vrijdag 13 september 2002, bladzijde 6. Een bladzijde waarop ook andere bekende Oostendenaren zich weinig lovend over het nu kersverse VLD-europarlementslid uitlaten. En waarop hij nota bene zelf zegt dat er na zijn doortocht niet veel meer overblijft van de Oostendse CD&V. Uit zijn toon kunnen we alleen maar opmaken dat hij dat een verdienste vindt. Johan Van Hecke