De recente piraterij voor de oostkust van Afrika begon eind jaren 1990 met de kaping van visserssloepen. Bij gebrek aan een kustwacht in het stuurloze Somalië beschuldigden de piraten - al dan niet terecht - buitenlandse vissers ervan illegaal te vissen in de Somalische wateren. Als vergelding begonnen ze die boten te overvallen. Naarmate de jaren vorderden en de kapingen een lucratieve bezigheid bleken, nam de piraterij toe, net zoals de grootte van de gekaapte schepen.
...

De recente piraterij voor de oostkust van Afrika begon eind jaren 1990 met de kaping van visserssloepen. Bij gebrek aan een kustwacht in het stuurloze Somalië beschuldigden de piraten - al dan niet terecht - buitenlandse vissers ervan illegaal te vissen in de Somalische wateren. Als vergelding begonnen ze die boten te overvallen. Naarmate de jaren vorderden en de kapingen een lucratieve bezigheid bleken, nam de piraterij toe, net zoals de grootte van de gekaapte schepen. Dat de piraten met hun kleine snelle bootjes er uitgerekend de giganten onder de zeeschepen uitpikken, heeft niet alleen te maken met de grotere buit die ze dan kunnen maken, maar ook met de lage snelheid van die mammoettankers. Baggerbedrijven zoals De Nul of DEME horen bij de risicogroep omdat ze vaak in het Midden-Oosten actief zijn en dus heel veel gebruikmaken van de Golf van Aden. Daarbij komt dat hun schepen nog trager varen dan containerschepen en laag in het water liggen, waardoor de piraten er makkelijk op kunnen. Grosso modo bestaat de vloot van de baggeraars uit drie grote groepen. De gekaapte Pompei is een steenstorter, een schip met een zeer lage zijkant die moet dienen om de stenen met een grote precisie op een welbepaalde plaats in zee te storten. Een bijkomend 'voordeel' is dat kleine schepen minder bemanningsleden hebben, waardoor die dus ook makkelijker te overmeesteren zijn. De waarde van een steenstorter ligt wel heel wat lager dan die van de andere types: de cutters en de baggerschepen. Baggerschepen zijn uitgerust om zoals een stofzuiger zand op te zuigen, te transporteren en elders te lozen. Cutters zijn er om harde materies, zoals rotsen, te breken. Op die schepen is er veel meer hoogtechnologisch materiaal aanwezig, waardoor ze veel meer waard zijn. Een baggerbedrijf wil vanzelfsprekend liever niet dat zo'n investering enkele weken buiten strijd is. In tegenstelling tot de zeerovers uit een ver verleden is het de piraten tegenwoordig steeds minder te doen om de boot of de buit, maar wel om het losgeld dat ze krijgen voor de bemanning en eventuele andere opvarenden. Cruiseschepen en dure luxejachten varen in deze tijd van het jaar van de Indische Oceaan door de Golf van Aden naar de Middellandse Zee, voor de Europese zomer. Doordat de piraten over steeds snellere boten beschikken die ook langere afstanden kunnen afleggen, komen ook die boten in het vizier.