Niet zelden worden filets van goedkope vissen in de handel als duurdere vis gepresenteerd. Om een eind te maken aan die fraud...

Niet zelden worden filets van goedkope vissen in de handel als duurdere vis gepresenteerd. Om een eind te maken aan die fraude hebben onderzoeker Dumas Deconinck (ILVO) en zijn collega's een analysetool ontwikkeld om authenticiteitscontroles te vergemakkelijken - de beschrijving verscheen in Food and Chemical Toxicology. De techniek steunt op de DNA-barcode, waarbij DNA uit het product meteen vergeleken kan worden met dat van de betrokken vissoort. Dat het nodig is, bewees het feit dat 17 procent van de onderzochte tongstalen 'vals' waren, dus afkomstig van een goedkopere vis zoals de panga, een Aziatische kweekvis.