DINSDAG 15 JULI.

De Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo) beslist geen schadeclaim in te dienen tegen de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO). Die bank, waar startende ondernemers hun administratie in orde kunnen brengen, kampt met haperende software. De ondernemingsloketten kunnen momenteel online geen toegang meer krijgen tot de KBO.
...

De Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo) beslist geen schadeclaim in te dienen tegen de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO). Die bank, waar startende ondernemers hun administratie in orde kunnen brengen, kampt met haperende software. De ondernemingsloketten kunnen momenteel online geen toegang meer krijgen tot de KBO. In de gevangenis van Lantin overlijdt een gedetineerde nadat hij door verscheidene bewakers werd aangepakt. Henri Charlet begon zijn cel te vernielen, waarop de bewakers hem op de grond probeerden te immobiliseren. Een van de bewakers zou een wapenstok op de keel van de gevangene hebben gehouden. Op woensdag 23 juli vond een reconstructie plaats, waarbij een van de bewakers beweerde dat hij geen wapenstok, maar zijn voorarm gebruikte om Charlet in bedwang te houden. Vlaams minister van Leefmilieu Ludo Sannen (Agalev) legt aan de Vlaamse regering een voorstel voor waarin staat dat nachtvluchten nooit luider mogen klinken dan 73 decibel. Als dat wel het geval is, moet de uitbater van de luchthaven de huizen die er last van hebben isoleren. Op vraag van SP.A en VLD trekt hij zijn voorstel enkele dagen later weer in. Daarop komt federaal minister van Mobiliteit Bert Anciaux (Spirit) met een eigen plan, waarbij hij de nachtvluchten eerlijk wil spreiden. Dat betekent dat zowel in Brussel zelf als in de Vlaamse noord- en oostrand bepaalde wijken die nu geen last hebben van de vliegroutes, dat in de toekomst wel hebben. De Belg Guillaume Roelants is in Bolivia veroordeeld tot twaalf jaar cel wegens de aanmaak van drugs. Hij wordt ervan beschuldigd zwavelzuur verduisterd te hebben ten voordele van cocaïnesmokkelaars. Roelants ontkent. Buitenlandse Zaken verklaarde al de procedure met de hoogste waakzaamheid te volgen en diplomatieke druk te zullen uitoefenen. De Europese Commissie zal de overheidssteun aan ABX, het pakjesbedrijf van de NMBS, onderzoeken. De Commissie wil bekijken of de geïnjecteerde fondsen wel relevant zijn voor het beoogde doel en of ze gevolgen hebben voor de concurrentiële situatie in de EU. De Universiteit van Gent en de Hoge Raad voor Diamant hebben een methode gevonden waarmee ze de herkomst van diamanten wetenschappelijk kunnen vaststellen. Dat is het resultaat van een onderzoeksproject dat in 1999 werd gestart om het probleem van de bloeddiamanten, waarmee Afrikaanse oorlogen gefinancierd worden, op te lossen. - De Belgische regering beslist de prijs van een pakje sigaretten jaarlijks met 20 eurocent te verhogen. Die stijging verandert niets aan de 'vaste accijnzen' die de overheid op tabakswaren heft. Dat levert de tabaksindustrie 88 miljoen euro op, volgens berekeningen van de Nationale Coalitie tegen Tabak. Karel Vinck, topman van de NMBS, wil zijn herstructureringsplan 'Move 2007' herzien. Hij houdt niet langer vast aan het idee 10.000 mensen te ontslaan.