MAANDAG 7 JULI.

België is het op vijf na beste land om in te wonen. Dat concludeert de UNDP, het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties, bij de jaarlijkse publicatie van haar menselijke ontwikkelingsindex. Topland is Noorwegen. Daarna volgden IJsland, Zweden, Australië en Nederland.
...

België is het op vijf na beste land om in te wonen. Dat concludeert de UNDP, het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties, bij de jaarlijkse publicatie van haar menselijke ontwikkelingsindex. Topland is Noorwegen. Daarna volgden IJsland, Zweden, Australië en Nederland. - De meeste werken van Dirk Braeckman, de kunstenaar die 29 keer de Noordzee fotografeerde voor het project 2003 Beaufort, moeten worden vervangen. Zesentwintig foto's, aan de Zeedijk van Oostende, zijn met een mes stukgesneden. - Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden Paul Van Grembergen (Spirit) heeft een ontwerp van decreet uitgewerkt om de omkadering van erediensten te hervormen. Zo wil hij moskeeën een aanspreekpunt geven, dat qua structuur overeenstemt met een kerkfabriek. Die nieuwe structuur moet dan instaan voor het beheer van de materiële goederen, zoals het moskeegebouw. Uit het boek Albert II, tien jaar koning der Belgen, blijkt dat sommige toppolitici prins Filip liever niet op de troon zien plaatsnemen. Zij vrezen dat Filip, in tegenstelling tot zijn vader, het koningschap niet als een louter ceremoniële functie beschouwt. De auteurs Pol Van den Driessche, Brigitte Balfoort en Barend Leyts beweren zelfs dat het helemaal niet meer botert tussen de prins en koning Albert. Filip zou dwepen met zijn oom Boudewijn, en de capaciteiten van zijn vader als koning betwijfelen. ( Zie ook pag. 22) De NMBS is op zoek naar alternatieve verkooppunten voor treintickets. Daarvoor is ze aan het onderhandelen met de Nationale Loterij. De zoektocht naar nieuwe verkooppunten past in het plan Move 2007 dat topman Karel Vinck heeft uitgetekend. Vlaams minister van Media Marino Keulen (VLD) overweegt de oprichting van een bedrijfsfonds voor de pers. Daarmee zou de overheidssteun voor de media onder één koepel terechtkomen. Nu is die steun verdeeld over verschillende departementen. - De Duitser Till-Holger Borchert is de nieuwe conservator van het Brugse Groeningemuseum. Borchert werkte al een tijdje als adjunct-conservator en is gespecialiseerd in de schilderkunst van de Vlaamse primitieven. - De Belgische banksector beleeft een moeilijke periode. Steeds meer steunpunten, meestal gevolmachtigde agenten, en kantoren verdwijnen. Door de aanhoudende fusies, overnames en besparingen blijven er nog maar vijf grote namen over op de Belgische financiële markt: Fortis, Dexia, KBC, ING België en Axa Bank België. Anderzijds voeren steeds meer cliënten hun financiële verrichtingen uit via internet. Dat kost de banken minder dan loketverrichtingen. Jan Hoet, voormalig directeur van het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (SMAK) in Gent, krijgt de jaarlijkse Prijs van de Vlaamse regering, voor zijn grote verdiensten voor de hedendaagse kunst in België. - Het benzinefonds zal de komende jaren zo'n 450 miljoen euro uitgeven aan de sanering van de bodems rond Belgische tankstations. Dat is noodzakelijk omdat de doorsijpelende brandstof het grondwater bedreigt.Samengesteld door Robin Veltjen