DINSDAG 20 MEI.

De Koninklijke Belgische Voetbalbond is boos op de Antwerpse politie. Die wil volgend seizoen op 43 dagen risicowedstrijden weigeren. Op die manier wordt voetballen volgens de bond onmogelijk.
...

De Koninklijke Belgische Voetbalbond is boos op de Antwerpse politie. Die wil volgend seizoen op 43 dagen risicowedstrijden weigeren. Op die manier wordt voetballen volgens de bond onmogelijk. Pater Leonard Van Baelen wordt door het weekblad Time bekroond als een 'Europese held, wiens moed, energie en vrijgevigheid de wereld inspireren'. Van Baelen krijgt de titel voor zijn ontwikkelingsproject CDI Bwamanda in Congo. - Cultuurfilosoof Jan Koenot wordt de nieuwe overste van de Vlaamse jezuïeten. Hij volgt Mark Rotsaert op. Koenot is vooral bekend als hoofdredacteur van het weekblad Streven. - Aftredend minister van Ambtenarenzaken Luc Van den Bossche (SP.A) krijgt aan de Universiteit van Tilburg de KUBBIK-prijs 2003. De prijs wordt toegekend aan mensen die zich verdienstelijk gemaakt hebben binnen het vakgebied informatiekunde in België of Nederland. Van den Bossche krijgt de prijs voor zijn aandeel in de ontwikkeling van het e-government in België. - Karel Dillen, medestichter van het Vlaams Blok, stapt om gezondheidsredenen op uit het Europees parlement. Hij wordt opgevolgd door zijn zoon Koen Dillen. - De reclamespots van Radio Klara krijgen de 'Gold Clio'-prijs op de uitreiking van de Clio Awards in Miami Beach. De Clio Awards zijn de Amerikaanse reclameprijzen die jaarlijks worden uitgereikt aan de beste campagnes van het afgelopen jaar. Guy Harpingny, priester van het bisdom Doornik en zonedeken van Mons-Borinage, wordt door paus Johannes Paulus II benoemd tot 100e bisschop van Doornik. Hij volgt Jean Huard op, die vorig jaar is overleden. - Noël Slangen gaat in cassatie tegen zijn verwijzing naar de correctionele rechtbank. Hij wordt verdacht van schriftvervalsing bij het binnenhalen van overheidsopdrachten in het begin van de jaren '90. - In Wemmel, in Vlaams-Brabant, protesteren 400 scholieren met een zitactie tegen de uitwijzing van een Kosovaarse familie. Een van de kinderen van het gezin loopt school in Wemmel. - Zo'n 330 advocaten en stafhouders van diverse Vlaamse balies ondertekenen een protestbrief als reactie op de arrestatie van advocaat Hans Rieder. In de brief is sprake van onaanvaardbare intimidatie. Rieder was de advocaat van de veroordeelde vetmester Alex Vercauteren tijdens het proces rond de moord op veekeurder Karel Van Noppen. George Cywie, de vroegere vertegenwoordiger van helikopterconstructeur Agusta, eist een schadevergoeding van de Belgische staat. Hij vindt dat hij ten onrechte in opspraak gekomen is tijdens de gerechtelijke onderzoeken naar corruptie bij de aankoop van helikopers voor het leger. - Vanop Melsbroek vertrekt een Airbus A310 met militairen, mensen van de civiele bescherming, brandweerlui en een medisch team om hulp te bieden aan de slachtoffers van de aardbeving in Algerije.Samengesteld door Stijn Tormans