MAANDAG 24 MAART.

Vlaams minister van Cultuur Paul Van Grembergen (Spirit) moet zijn vernieuwde decreet over de cultuurcentra herzien. Vijf cultuurcentra dienden een klacht in bij de Cultuurpactcommissie en bij de Raad van State. De commissie vraagt de minister om een objectiever en transparanter subsidiesysteem uit te tekenen.
...

Vlaams minister van Cultuur Paul Van Grembergen (Spirit) moet zijn vernieuwde decreet over de cultuurcentra herzien. Vijf cultuurcentra dienden een klacht in bij de Cultuurpactcommissie en bij de Raad van State. De commissie vraagt de minister om een objectiever en transparanter subsidiesysteem uit te tekenen. De Waalse milieu-inspectie legt 70 Vlaamse mesttransporteurs een boete op omdat ze illegaal mest hebben afgezet in Wallonië. Ondertussen meldt, na Rusland, ook Senegal zich als kandidaat om Vlaamse mest over te nemen. De Mestbank onderzoekt het aanbod. l Het Lambermontakkoord blijft overeind. Het Arbitragehof vernietigt alleen artikel 38, dat algemeen gezien wordt als een truc om het Vlaams Blok uit de Brusselse regering te houden. (Zie ook pag. 30) Agalev trekt naar de kiezer met drie basisprincipes: kwaliteit, duurzaamheid en solidariteit. Op de voorstelling van hun programma blijven de groenen bij hun standpunt pro migrantenstemrecht, maar ze noemen het geen breekpunt om in de volgende regering te stappen. Herman Boon neemt ontslag als priester in de St.-Pietersparochie in Wezembeek-Oppem. Zeven weken van verzoeningspogingen tussen Franstaligen en Nederlandstaligen hebben niets opgeleverd. Boon blijft wel aalmoezenier op de luchthaven van Zaventem. l In een voorontwerp van decreet toont de Waalse regering zich bereid om de Vlaamse inwoners in Waalse taalgrensgemeenten als een minderheid te erkennen. De Walen verwachten dan wel dat de Vlaamse regering hetzelfde doet voor de Franstaligen in de rand rond Brussel. l Het project voor een windmolenpark voor de kust van Knokke loopt vertraging op. De Raad van State schorst de bouw- en exploitatievergunning op basis van een vormfout in het dossier. De NMBS heeft het afgelopen boekjaar een nettoverlies geleden van 912 miljoen euro. Dat zware verlies is voor het grootste deel het gevolg van de afboeking van de participaties in de dochteronderneming ABX en het overslagbedrijf InterFerryBoats. l Bij haar begrotingscontrole doet de Vlaamse regering een inspanning om de wachtlijsten in de gehandicaptensector te bestrijden. Bovenop de 7,5 miljoen euro extra uit de initiële begroting, komt nog eens 7,3 miljoen. l In Antwerpen is de echtgenote van stadsontvanger Roger Bekaert aangehouden. Ze wordt verdacht van passieve corruptie, schriftvervalsing en gebruik van valse stukken. De raadkamer van Antwerpen verlengde maandag al de aanhouding van stadssecretaris Fred Nolf en stadsontvanger Bekaert. De overeenkomst met de Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair voor een nieuwe vliegroute tussen Oostende en Londen staat niet ter discussie. Dat zegt Vlaams minister van Tewerkstelling Renaat Landuyt (SP.A). Gazet van Antwerpen had gemeld dat er binnen de Vlaamse regering onenigheid zou zijn over de lucratieve voorwaarden van het contract. (zie ook p. 104)Samengesteld door Hannes Cattebeke