MAANDAG 17 FEBRUARI.

In het Duitse Brandenburg, nabij de Poolse grens, is een van de Poolse gangsters opgepakt die door de Kortrijkse rechtbank veroordeeld zijn voor de ramkraak bij de Harelbeekse juwelier Wouter Tyberghien.
...

In het Duitse Brandenburg, nabij de Poolse grens, is een van de Poolse gangsters opgepakt die door de Kortrijkse rechtbank veroordeeld zijn voor de ramkraak bij de Harelbeekse juwelier Wouter Tyberghien. Het gerecht heeft in Schaarbeek een netwerk ontmanteld dat actief was in het vervaardigen en verhandelen van valse papieren. De Nationale Loterij zal een lening aangaan van 15 miljoen euro op een termijn van 20 jaar om beloofde maar achterstallige giften te betalen aan bijna 700 Vlaamse instellingen voor gehandicapten. De Europese Commissie heeft België bevolen om een einde te maken aan het fiscale gunstregime voor coördinatiecentra. Die regeling zou een verkapte en verboden vorm van staatssteun zijn. Een coördinatiecentrum is een bedrijf dat deel uitmaakt van een multinational en diensten levert aan andere bedrijven van dezelfde groep. Tegen 2010 moet de regeling volledig uitgedoofd zijn. De veroordelingen van de vetmesters Germain Daenen en Alex Vercauteren voor de moord op veekeurder Karel Van Noppen, respectievelijk tot 25 jaar cel en levenslang, blijven overeind. Het Hof van Cassatie besluit dat hun assisenproces op strafrechtelijk gebied eerlijk verlopen is. Het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Basisonderwijs zegt katholieke scholen die zedenleer of lessen in andere godsdiensten aanbieden, uit het net te zullen verwijderen, tenzij het om een overgangsregeling gaat bij een schoolovername. De vzw Centre Marollien de Formation par le Travail opent in de Brusselse Marollenwijk een sociale superette. Minderbedeelden kunnen er, mits het voorleggen van een lidkaart, producten aanschaffen tegen 80 procent van de normale prijs. Kind & Gezin gaat ouders die een risico vormen voor kindermishandeling preventief opsporen aan de hand van een vragenlijst. Schepen die in de Vlaamse zeehavens willen aanmeren, moeten hun afvalstoffen op voorhand melden en een borg betalen. Die geldsom wordt pas teruggestort als bewezen is dat ze hun afval in een speciale verwerkingsinstallatie hebben achtergelaten. Het Antwerpse schepencollege geeft zijn fiat voor de bouw van een veertigtal windmolens op de terreinen van het Havenbedrijf op de rechter Schelde-oever. Minister van Defensie André Flahaut (PS) zet militairen in voor eigen politiek gewin. Dat schrijft de Nederlandse krant NRC Handelsblad. Soldaten zouden regelmatig op verzoek van Flahaut naar Waals-Brabant worden gestuurd om er vloeren te leggen, laswerkzaamheden te verrichten of een motorcrossparcours te egaliseren. België heeft niet meer 's werelds hoogste arbeidsproductiviteit. Dit blijkt uit de jaarlijkse studie van de internationale studiegroep The Conference Board. Noorwegen stak België voorbij en had in 2002 het hoogste bruto binnenlands product (bbp) per gewerkt uur. ( Zie ook pag. 28) Stefaan De Clerck is kandidaat-premier voor de CD&V. Dat verklaart CD&V-kamerfractieleider Yves Leterme in het VTM-journaal.Samengesteld door Gerry Meeuwssen