MAANDAG 20 JANUARI.

Politiemensen proberen tevergeefs een huiszoeking uit te voeren in het hoofdkwartier van het Vlaams Blok aan het Madouplein in Brussel. Door de immuniteit van de Blok-parlementsleden mogen de agenten niet binnen. De actie past in een onderzoek naar fraude bij het verzamelen van handtekeningen voor de lokale verkiezingen in Ganshoren.
...

Politiemensen proberen tevergeefs een huiszoeking uit te voeren in het hoofdkwartier van het Vlaams Blok aan het Madouplein in Brussel. Door de immuniteit van de Blok-parlementsleden mogen de agenten niet binnen. De actie past in een onderzoek naar fraude bij het verzamelen van handtekeningen voor de lokale verkiezingen in Ganshoren. In Antwerpen komen twee peuters om het leven na een val uit het raam van een appartement op de tiende verdieping. Ze waren 2 en 4 jaar oud. De vader van de kinderen was tijdens het ongeval even zijn echtgenote naar haar werk aan het brengen. Inschrijvingen in scholen van het basisonderwijs afsluiten op 80 procent om de resterende plaatsen voor te behouden voor kinderen uit de wijk en broertjes en zusjes, mag niet. Het idee, gelanceerd door de Gentse onderwijsschepen Freya Van den Bossche (SP.A), is volgens Vlaams minister van Onderwijs Marleen Vanderpoorten (VLD) in strijd met het principiële inschrijvingsrecht. Dat is voorzien in het gelijke-onderwijskansendecreet dat vanaf het schooljaar 2003-2004 in werking treedt. VLD-, CD&V- en Vlaams Blok-politici uiten in het Vlaams parlement kritiek op het plan van Vlaams minister van Werkgelegenheid Renaat Landuyt (SP.A) om een achttal zaalvoetballers uit Borgerhout een profcontract te geven. In ruil voor hun maandloon moeten de sportlui werkloze allochtonen van Marokkaanse afkomst achttien uur per week trainen, en de rest van de week overlast voorkomen op Antwerpse pleinen. Na Antwerpen stelt ook Gent een stadsdichter aan. Het is Roel Richelieu Van Londersele. In de loop van 2003 zal de poëet op een viertal gelegenheden nieuwe gedichten voor of over Gent naar voren brengen. De Senaat keurt de wet op de verkeersveiligheid goed. Die wet bevat de controversiële hoge snelheidsboetes. Bij de stemming werd herhaald dat de rechter ter zake een beoordelingsbevoegdheid zal krijgen en dat torenhoge boetes zelden zullen worden toegekend. De Vlaamse milieu-inspectie legt de verbrandingsoven van Indaver in Antwerpen opnieuw stil. Tijdens de testfase van de heropstart van de oven, zijn opnieuw te hoge dioxinewaarden gemeten. Volgens Indaver gaat het om een 'geheugeneffect'. Een nieuw plan van de Vlaamse regering hertekent de onderzoeksfinanciering van de Vlaamse universiteiten. Voortaan wordt meer gewicht toegekend aan het aantal studies dat de vorsers aan een universiteit jaarlijks in wetenschappelijke tijdschriften publiceren. Geciteerd worden in andere werken zal ook een rol spelen. De kabinetsraad beslist om het federale parket te belasten met een nationaal onderzoek naar de ramkraken van bedrijven en handelszaken. Bedoeling is om de relaties tussen de rondtrekkende bendes in kaart te brengen. Het federale parket zal alle informatie centraliseren en zo nodig lokale politieacties coördineren.Samengesteld door Gerry Meeuwssen