MAANDAG 7 OKTOBER.

Vanaf 1 januari 2003 verdwijnt de papieren versie van het Belgisch Staatsblad. Er blijft dan enkel een elektronische versie beschikbaar. De maatregel moet de regering 2 miljoen euro opbrengen.
...

Vanaf 1 januari 2003 verdwijnt de papieren versie van het Belgisch Staatsblad. Er blijft dan enkel een elektronische versie beschikbaar. De maatregel moet de regering 2 miljoen euro opbrengen. Uit cijfers van het Nationaal Instituut voor Statistiek blijkt dat steeds meer mensen voor het samenlevingscontract en steeds minder mensen voor het traditionele huwelijk kiezen. ò Vlaams minister van Onderwijs Marleen Vanderpoorten (VLD) wil dat studenten uit bepaalde doelgroepen een extra jaar mogen bissen. Kansarmen, mensen die niet het Nederlands als moedertaal hebben en studenten met een handicap mogen dan een jaartje meer overdoen en toch hun beurs behouden. De Vlamingen in de faciliteitengemeenten vinden de rondzendbrief-Peeters geen goed idee. Franstaligen die bij hun contact met hun gemeentebestuur Franstalige documenten willen, moeten dat volgens die brief telkens opnieuw aanvragen. Volgens de Vlamingen zou dit de sfeer in de gemeente verzieken. Een en ander blijkt uit een enquête die de VUB heeft uitgevoerd in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant. ò Minister van Leefmilieu Vera Dua (Agalev) wil het Lappersfortbos nog steeds integraal kopen, maar de Brugse gemeenteraad weigert de zone die bestemd is voor industrie te wijzigen in een natuurzone. Dua gaat nu zonder de stad de aankoop bespreken met Fabricom, de eigenaar van het bos. ò België zal niet genoeg energie kunnen besparen om in 2010 de Kyoto-norm te halen. Die norm stelt dat België zijn uitstoot van kooldioxide (CO2) moet terugdringen met meer dan 20 procent. België denkt eraan om de lozingsrechten van Rusland te kopen. ò Twee op de vijf instellingen uit de gehandicaptenzorg en drie van de vijf instellingen voor probleemjongeren kampen met financiële moeilijkheden. De Brusselse procureur des Konings Benoît Dejemeppe is benoemd tot raadsheer bij het hof van cassatie. ò Vlaanderen is samen met Noorwegen de welvarendste regio in de wereld. Dat blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. België staat samen met Australië en de Verenigde Staten op de vierde plaats. De cijfers zijn gebaseerd op de levensverwachting, het onderwijsniveau en de levensstandaard. De hogescholen dreigen met stakingen en betogingen als er in de begroting geen extra geld wordt vrijgemaakt voor het hoger onderwijs. ò Federaal minister van Volksgezondheid Jef Tavernier (Agalev) wil 2,8 miljoen euro investeren in crisisopvang voor drugsverslaafden in negen algemene ziekenhuizen. Op sommige spoedafdelingen maken de drugsverslaafden een derde uit van de patiënten. ò Vlaams minister van Landbouw Vera Dua (Agalev) gaat een premie uitreiken aan rundveehouders die met hun bedrijf stoppen. Dua wil zo de mestproductie in Vlaanderen verminderen. ò Het personeel van de Franstalige televisiezender RTBF staakt uit protest tegen de herstructureringsplannen van administrateur-generaal Jean-Paul Philippot. ò Minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (SP.A) stelt 's nachts een auto met chauffeur ter beschikking van Antwerpse huisartsen in de districten Borgerhout en Deurne. Met dit proefproject wil hij het onveiligheidsgevoel bij nachtelijke huisbezoeken indijken. De artsen reageren enthousiast. Het Muziek Lod wint de zesde Océ Podium Prijs. Dat is de hoogste theateronderscheiding in Vlaanderen.