DINSDAG 20 NOVEMBER.
...

DINSDAG 20 NOVEMBER.Kamerlid Ferdy Willems (Spirit) wil dat het parlement inzage krijgt in de zakelijke belangen van het Hof. Hij dient een wetsvoorstel in die zin in, nadat de Lumumbacommissie zijn verzoek had verworpen.- Volgens gegevens van het ministerie van Sociale Zaken telt ons land 103 steuntrekkers per 100 werkenden. België is daarmee het enige land ter wereld dat meer uitkeringsgerechtigden dan werknemers heeft.- Minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (SP.A) en het grootste artsensyndicaat BVAS hervatten de onderhandelingen over besparingen in de gezondheidssector. De minister noemt dit 'het gesprek van de laatste kans'.- In Antwerpen wordt de eerste steen gelegd van het nieuwe justitiepaleis. Het gebouw kan volgens minister Rik Daems (VLD), bevoegd voor overheidsgebouwen, de vergelijking met het operagebouw in Sydney doorstaan en moet in september 2004 klaar zijn.- Zillion-baas Frank Verstraeten wordt ervan verdacht zelf de opdracht te hebben gegeven voor de homejacking waarvan hij en zijn ex-vriendin Brigitta Callens eind vorig jaar het slachtoffer waren.- Trouwe klanten krijgen binnenkort geen korting meer op het remgeld bij hun apotheker. De ziekteverzekering compenseert dit door de apothekers evenredig minder geld uit te betalen.WOENSDAG 21 NOVEMBER.Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden Paul Van Grembergen (Spirit), die aan een decreet werkt over de invoering van een niet-bindende volksraadpleging, wil dat iedereen die in Vlaanderen woont aan een referendum kan deelnemen.- De gsm-operatoren dreigen met gerechtelijke stappen tegen de federale regering als deze blijft weigeren om bouwvergunningen voor gsm-masten toe te kennen.- De christelijke bediendenbond LBC-NVK kondigt een heropflakkering van de 'witte woede' bij de verpleegkundigen aan. Een rapport over burn-out bij Vlaamse verpleegkundigen zet kwaad bloed in de sector.DONDERDAG 22 NOVEMBER.Nog slechts eenderde van het aantal studenten geneeskunde kiest voor een opleiding als huisarts. Almaar meer studenten kiezen voor een specialisatie van vier tot zes jaar.- Volgens een enquête van Fedra, het maandblad van de federale ambtenaren, zijn 2629 ambtenaren geregeld het slachtoffer van pesterijen op het werk. - Het Rekenhof zal geen jaarlijks 'blunderboek' meer overhandigen aan de parlementen. Vanaf nu werkt het Rekenhof met afzonderlijke rapporten.- Het Gentse assisenhof veroordeelt de ouders die drie jaar geleden in een Aalsters hotel hun twee kinderen vermoordden tot levenslang.VRIJDAG 23 NOVEMBER.De blinde Jean-Paul Herbecq wordt benoemd tot directeur van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv). Herbecq is sinds 1976 voorzitter van de Brailleliga.ZONDAG 25 NOVEMBER.Minister van Mobiliteit Isabelle Durant (Ecolo) komt persoonlijk haar steun betuigen aan de actievoerders die het Brusselse Leopoldstation bezetten. De NMBS wil snel overgaan tot de afbraak van dit station, een van de oudste nog bestaande in België.