MAANDAG 8 OKTOBER.
...

MAANDAG 8 OKTOBER.Het Instituut voor Veterinaire keuring (IVK) gaat in beroep tegen een beslissing in kort geding van de Kortrijkse rechtbank om het slachthuis van Rekkem open te houden. Het IVK stelde in dat slachthuis een aantal problemen vast, onder meer in verband met de traceerbaarheid van risicomateriaal voor BSE.- Kamervoorzitter Herman De Croo (VLD) kondigt aan dat het Feest van de Dynastie vanaf dit jaar in het parlement ook een burgerlijk luik krijgt, naast het kerkelijke Te Deum.- Vijfhonderd jonge anti-globalisten protesteren voor de Amerikaanse ambassade in Brussel tegen de aanvallen in Afghanistan.- In Brussel wordt een informatiecampagne rond dementie voorgesteld. De campagne moet dementie uit de taboesfeer halen.DINSDAG 9 OKTOBER.De Vlaamse geschillenraad voor Radio en Televisie beschouwt voor het eerst een klacht van het Vlaams Blok als gegrond. Vlaams-Blokvoorman Frank Vanhecke had klacht ingediend omdat hij niet in De Zevende Dag was uitgenodigd voor de evaluatie van twee jaar paars-groene coalitie. - Brussels minister van Economische Zaken Charles Picqué (PS) stelt de inleveringsdatum voor de socio-economische bevolkingsenquête tot een latere datum uit. De privacycommissie heeft immers kritiek op sommige vragen uit de enquête, omdat die de privacy van de burgers zouden schenden.- De rechtbank verzegelt de Antwerpse discotheek Zillion. Dat heeft te maken met het onderzoek rond Zillion-baas Frank Verstraeten, die in de cel zit wegens vermeende moordpoging, btw-fraude en witwasoperaties.- Het Antwerpse gerecht voert een huiszoeking uit in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar naturalisatiefraude.WOENSDAG 10 OKTOBER.Minister van Defensie André Flahaut (PS) benoemt elf nieuwe generaals. Die nemen binnenkort plaats in de eengemaakte bevelsstructuur van het leger.DONDERDAG 11 OKTOBER.Minister van Volksgezondheid Magda Aelvoet (Agalev) verbiedt de verkoop van 'pseudo-speelgoed'. Dat zijn dingen die met speelgoed verward kunnen worden, maar het niet zijn.- Twee vrouwen uit Brazzaville dienen op basis van de genocidewet een klacht in tegen oliereus Totalfina-Elf. Dat bedrijf zou zich tijdens de burgeroorlog in hun land aan misdaden tegen de menselijkheid schuldig gemaakt hebben. ( zie p. 28) VRIJDAG 12 OKTOBER.De Antwerpse Kamer van Inbeschuldigingstelling verwijst Carl de Schutter, Albert Barrez, Germain Daenen en Alex Vercauteren, de vier hoofdverdachten van de moord op veearts-keurder Karel Van Noppen, naar het Hof van Assisen door.- De Brusselse jeugdrechters verzekeren alleen een minimumdienst. Ze protesteren daarmee tegen het personeelstekort bij hun dienst. Ze vragen ook bijkomende opvangmogelijkheden voor delinquente jongeren.- GB kondigt aan dat het met een eigen tijdschrift op de markt komt: Mijn week-tv. Het tijdschrift zal volwaardige artikels en een eigen tv-programmatie bevatten.