MAANDAG 24 SEPTEMBER.
...

MAANDAG 24 SEPTEMBER.Norbert De Batselier (SP) wordt bij het begin van het parlementaire jaar herkozen als voorzitter van het Vlaams parlement. ù De federale regering dekt een maand lang het ongevallenrisico van de Belgische luchtvaartmaatschappijen. De verzekeringspremies zijn sinds de terreuraanslagen van 11 september in de VS sterk verhoogd. Intussen moeten de luchtvaart- en verzekeringsmaatschappijen een nieuwe regeling treffen waarbij overheidsgarantie niet meer nodig is.ù De Antwerpse politiekorpschef Luc Lamine stelt zijn boek Samen veilig voor. Daarin uit hij onder meer kritiek op oud-burgemeester Bob Cools (SP), de pers en het Vlaams Blok. Het boek lokt bijzonder veel reacties uit. DINSDAG 25 SEPTEMBER.Carta Mundi uit Turnhout, Europees marktleider in de productie en verkoop van speelkaarten, neemt de Zwitserse uitgeverij Urania Verlags AG over, de voornaamste uitgever van Duitstalige esoterische boeken. Met de overname zet Carta Mundi voor het eerst een stap buiten de speelkaartenwereld.WOENSDAG 26 SEPTEMBER.Vlaanderen en Nederland gaan samenwerken om zware bodemverontreiniging in de grensstreek aan te pakken. ù In een Brugs postkantoor zijn 27 eurominikits verkocht, terwijl dat volgens de Europese richtlijnen pas vanaf 15 december toegelaten is. De bezitters moeten de kits zo snel mogelijk terugbezorgen. ù De Belgische regering en het Hof dagvaarden in Parijs de uitgeverij Flammarion. Dat bedrijf heeft een boek over de zaak-Dutroux gepubliceerd waarin koning Albert II met pedofilie in verband gebracht wordt. ù Marc Dutroux verschijnt voor de strafrechter wegens diefstal en brandstichting, feiten die van begin jaren negentig dateren. Hij ontkent elke betrokkenheid.DONDERDAG 27 SEPTEMBER.TMF, Top Radio, Radio Mango en enkele buitenlandse zenders verdwijnen tijdelijk uit de ether. Door besturingsproblemen ging de communicatiesatelliet even op drift waardoor de signalen verloren gingen.VRIJDAG 28 SEPTEMBER.De buschauffeurs van De Lijn in Antwerpen voeren een spontane stakingsactie omdat afgelopen week twee collega's het slachtoffer werden van agressieve passagiers. ù Jean-Marie Séverin (PRL) stelt zijn mandaat als voorzitter van het parlement van de Franse Gemeenschap ter beschikking van de partij. Hij doet dit nadat zijn voorstel om de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest te fuseren slecht ontvangen werd. Françoise Schepmans, vice-voorzitster van de PRL en Brussels parlementslid, volgt hem op.ZATERDAG 29 SEPTEMBER.Volgens een uitgelekte regeringsnota is premier Guy Verhofstadt (VLD) van plan om in de ziekteverzekering te snoeien en om de verzekering voor tandheelkunde en kinesitherapie volledig te privatiseren. De premier zegt dat het om een 'persoonlijk voorstel van een medewerker' gaat, dat nog niet besproken is. ( Zie ook pag. 28) ù Agalev viert twintig jaar aanwezigheid in het parlement met een colloquium. Op dit moment zit de partij in drie regeringen en dertig gemeentebesturen.ZONDAG 30 SEPTEMBER.Ongeveer tweeduizend mensen stappen in Brussel op in de Mars tegen Drugs, georganiseerd door ouders van drugsdoden.