MAANDAG 17 SEPTEMBER.
...

MAANDAG 17 SEPTEMBER.In een perscommuniqué neemt de regering afstand van het boek waarin Jean Nicolas schrijft dat koning Albert II in het begin van de jaren tachtig deelnam aan seksfuiven. Eerder nam ook het paleis het boek op de korrel. - In een aantal ziekenhuizen gaan de radiologen, klinisch biologen en nefrologen over tot een driedaagse staking uit protest tegen de besparingsmaatregelen van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (SP).DINSDAG 18 SEPTEMBER.De Vlaamse minister van Leefmilieu Vera Dua (Agalev) wil statiegeld invoeren op drankblikjes. Daarmee wil ze het probleem van het zwerfvuil langs de wegen aanpakken. ( Zie ook p. 9) WOENSDAG 19 SEPTEMBER.Op voorwaarde dat ze afzien van gerechtelijke procedures en schadeclaims tegen de overheid komen patiënten die per vergissing met het hiv-virus besmet raakten in aanmerking voor een toelage. Dat meldt federaal minister van Volksgezondheid Magda Aelvoet (Agalev). - Volgens de Duitse bladen Bild en Stern zou een Arabische terroristische groepering plannen hebben voor een aanslag op het NAVO-hoofdkwartier in Evere. De bladen beweren zich te baseren op informatie van de Duitse veiligheidsdiensten. - Het kabinet van minister van Mobiliteit Steve Stevaert (SP) geeft toe dat slechts één op de vier onbewaakte verkeerscamera's is uitgerust met een ingebouwd fotoapparaat. De andere onbewaakte verkeerscamera's hebben uitsluitend een ontradingseffect. - Op 73-jarige leeftijd trekt ex-voorzitster van het FDF Antoinette Spaak zich terug uit de actieve politiek. Het voorbije jaar was Spaak gemeenteraadslid in Elsene.DONDERDAG 20 SEPTEMBER.De medicatie voor Alzheimerpatiënten wordt vanaf begin volgend jaar terugbetaald. Dat zegt minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (SP). - De federale regering keurt een wetsontwerp goed voor de uitbouw van een dienst Schuldbemiddeling bij de OCMW's. Mensen die hun schulden niet kunnen aflossen, kunnen daar straks terecht. - De Volkswagenfabriek in Vorst ontslaat op staande voet 351 tijdelijke werknemers. De directie zegt alle vertrouwen in hen te hebben verloren na een reeks sabotagedaden. Het ontslag past in het plan om bij Volkswagen 654 van de 5200 banen te schrappen. - De ministerraad zet het licht op groen voor het 'Plan-Kafka', waarmee regeringscommissaris voor de Vereenvoudiging van de Administratie Greet Van Gool (SP) 1,3 miljoen formulieren overbodig wil maken. Bedoeling is dat de burger niet langer een aanvraag moet indienen voor een aantal uitkeringen.VRIJDAG 21 SEPTEMBER.Op het kabinet van Volksgezondheid overhandigt het comité Ouders tegen drugs een door 73.000 Belgen ondertekende petitie tegen het lakse drugsbeleid van de paars-groene regering. - De Antwerpse schepen van Cultuur Eric Antonis (CVP) krijgt van de Vlaamse minister van Cultuur Bert Anciaux (Volksunie) de architectuurprijs van de Vlaamse Gemeenschap. - Naar aanleiding van de bijeenkomst van de Europese ministers van Financiën houden meer dan tienduizend mensen in Luik een vreedzame betoging voor een socialer Europa.