MAANDAG 3 SEPTEMBER.
...

MAANDAG 3 SEPTEMBER.Uit de statistieken van de federale politie blijkt dat de criminaliteit in 2000 lichtjes is gedaald. ù Bij de opening van het nieuwe gerechtelijke jaar pleit advocaat-generaal Alain Winants voor een nuancering van de genocidewet. Procureur-generaal André van Oudenhove vreest voor de onafhankelijkheid van het gerecht na de hervormingen bij politie en justitie.DINSDAG 4 SEPTEMBER.Volgens CVP-parlementslid Luc Martens is er 17 miljard frank (421,5 miljoen euro) extra nodig als minister van Onderwijs Marleen Vanderpoorten (VLD) de netten wil gelijkschakelen. Dat zou blijken uit een studie die Vanderpoorten zelf bestelde.WOENSDAG 5 SEPTEMBER.ACV-voorzitter Luc Cortebeeck eist dat de verhoging van de laagste inkomens de prioriteit wordt voor het najaar. ù Vice-premier Laurette Onkelinx (PS) verhuist politiek naar Brussel. Zij woont al in Sint-Lambrechts-Woluwe, maar nam aan de verkiezingen deel in Luik en Seraing.DONDERDAG 6 SEPTEMBER.In het kader van het Theaterfestival krijgt Peter Verhelst de Toneelschrijfprijs voor zijn toneelstuk Aars!. Aan de prijs is een bedrag verbonden van 400.000 frank. ù Het Rode Kruis wil dat de cursus EHBO een verplicht onderdeel wordt van de rijopleiding. ù De Brusselse minister-president, François-Xavier de Donnéa (PRL), vindt dat een fusie van de negentien gemeenten niet langer onbespreekbaar is. Hij verkiest wel een vorm van herverkaveling of herverdeling. ù Naar aanleiding van de Europese top van ministers van Buitenlandse Handel in Brugge betogen zo'n 1500 anti-globalisten. De betoging verloopt vreedzaam. Minister voor Buitenlandse Handel Annemie Neyts (VLD) ontvangt een delegatie die pleit voor een eerlijke wereldhandel. ( zie p. 16 en 38) VRIJDAG 7 SEPTEMBER.Louis Tobback (SP) houdt een pleidooi voor stemrecht voor migranten. Hij wil een vrije stemming in het parlement en vraagt regering en partijvoorzitters 'zich niet te moeien'. Volgens hem zijn er in het regeerakkoord daarover geen afspraken gemaakt, een verwijt aan de VLD die zich volgens hem daarachter verschuilt. ( zie p. 28) ù De Raad van State schorst het KB waardoor federale ministeries voortaan worden geleid door topmanagers. Een uitspraak ten gronde moet nog volgen. De regering heeft ondertussen twee managers benoemd, onder meer kabinetschef Luc Coene van premier Guy Verhofstadt (VLD).ZATERDAG 8 SEPTEMBER.In het kader van het Theaterfestival pleit cultuurminister Bert Anciaux (VU) voor meer cultuurparticipatie. Hij verwijt sommigen misbruik van subsidies en wil de vele adviescommissies vervangen door één Raad van Cultuur. Tijdens dezelfde slotplechtigheid ontvangt Dora Van der Groen de tiende Thersitesprijs (100.000 frank) van de Vlaamse Vereniging ter bevordering van de Theaterkritiek.ZONDAG 9 SEPTEMBER.De dertiende Open Monumentendag trekt zo'n 400.000 bezoekers. Thema dit jaar was 'Metaal'.