MAANDAG 27 AUGUSTUS.
...

MAANDAG 27 AUGUSTUS.De Leuvense studenten protesteren tegen de verhoging van de kotbelasting van 1500 frank (37,18 euro) naar 3025,49 frank of 75 euro. De meeste huisbazen berekenen dit door aan de studenten. ù Volgens Vlaams minister van Werkgelegenheid Renaat Landuyt (SP) kan de naschoolse kinderopvang niet meer uitbreiden, ondanks de behoeften, wegens gebrek aan middelen. Bovendien werken de begeleiders nog altijd in nepstatuten.DINSDAG 28 AUGUSTUS.Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking Eddy Boutmans (Agalev) spreekt zich uit tegen een betogingsverbod tijdens de komende Euro-toppen in ons land. ù De VUM (uitgever van De Standaard, Het Nieuwsblad en Het Volk) moet 605 miljoen frank besparen. De vakbonden reageren verrast en verontrust, de besparingen concentreren zich bij de krantendivisie. ù Er zijn opnieuw gesprekken tussen kardinaal Godfried Danneels en de geschorste priester Rudy Borremans. Die zouden in een positieve sfeer verlopen. Borremans nam ontslag uit de vereniging Rent-a-Priest en zou de celibaatsgelofte naleven. ù De scholen krijgen bijzonder veel sollicitaties van kinderverzorgsters. Kleuterscholen hebben vanaf september recht op een kinderverzorgster voor minstens acht uur per week. Die moeten het werk van de kleuterleidsters verlichten. ù Jacques Santkin, europarlementslid voor de PS, overlijdt aan de verwondingen die hij een maand eerder opliep bij een verkeersongeval. Hij was in 1994 minister van Volksgezondheid, Milieu en Maatschappelijke Integratie.WOENSDAG 29 AUGUSTUS.De Conferentie voor de Staatshervorming (Costa) is opgedoekt. ù De KU Leuven en de TU Eindhoven ondertekenen een samenwerkingscontract voor de ingenieursstudenten in de vakgebieden elektrotechniek en chemie. De studenten kunnen kiezen waar ze les volgen en krijgen een duodiploma.DONDERDAG 30 AUGUSTUS.Minister van Arbeid Laurette Onkelinx (PS) dient twee wetsvoorstellen in waardoor bedrijven vanaf volgend jaar verplicht worden een preventieambtenaar aan te stellen. Die zal klachten over pesterijen en seksuele intimidatie behandelen. ù De hogescholen noteren een forse stijging van de inschrijvingen voor de lerarenopleidingen. ù Het Vlaams Blok kondigt een 'actualisering van het vreemdelingenprogramma aan een nieuwe maatschappelijke realiteit' aan. De partij wil daarmee conservatieve kiezers bij VLD en CVP bereiken. Uit de eerste discussies blijkt dat de standpunten van het zeventigpuntenprogramma overeind blijven. ( Zie ook pag. 10) VRIJDAG 31 AUGUSTUS.Marokkaanse en Turkse verenigingen willen gerechtsdeurwaarders naar scholen sturen waar allochtone kinderen worden geweigerd.ZATERDAG 1 SEPTEMBER.De Nationale Bank start operatie 'frontloading'. De eerste ladingen euromunten vertrekken naar de banken, die de overgang naar de euro op 1 januari voorbereiden.