MAANDAG 20 AUGUSTUS.
...

MAANDAG 20 AUGUSTUS.Wie gebruikmaakt van een containerpark zal binnenkort moeten betalen. - Op 68-jarige leeftijd overlijdt ex-RTBF-journalist en PSC-politicus Henri-François van Aal. - De staatsveiligheid bespiedt groepen die deelnemen aan de antiglobalisatiemanifestaties. In verschillende steden herdenken honderden antiglobalisten de dood van Carlo Giuliani tijdens de G8-top in Genua. ( Zie ook pag. 9) DINSDAG 21 AUGUSTUS.Het Mechelse stadsbestuur zet jobstudenten in om nachtlawaai en vandalisme van jongeren te voorkomen. Daarnaast wil men ook 'buurtvaders', groepjes allochtone en autochtone vaders, een oogje in het zeil laten houden. - Sinds 1998 hebben 1927 verkeersovertreders een cursus gevolgd bij het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid als alternatieve straf.WOENSDAG 22 AUGUSTUS.De jongerenorganisaties van alle Antwerpse democratische partijen vragen een volwaardig statuut voor gemeenteraadsleden. Daardoor zouden die hun dossiers beter kunnen voorbereiden en minder jacht maken op zitpenningen. - De CVP-senaatsfractie vraagt de bijeenroeping van de senaatscommissie Sociale Zaken naar aanleiding van de drie PMA-doden. - De Unie voor de Rechten van de Mens en het platform 'Kinderen op de vlucht' vragen met aandrang een speciaal statuut voor minderjarige asielzoekers, zodat die niet langer worden opgesloten. - Volgens De Standaard zijn de plannen voor een nieuw rechts opinieweekblad nu concreet. Het geld zou worden bijeengebracht door de Meta Media Groep en Investar. DONDERDAG 23 AUGUSTUS.Uit een onderzoek van het Steunpunt Werkgelegenheid, Vorming en Arbeid van de KU Leuven blijkt dat België het zeer slecht doet wat ongelijkheid op de arbeidsmarkt betreft. De generatiekloof en het verschil tussen hoog- en laaggeschoolden is bijzonder groot. De gender gap is nog altijd een realiteit. - Spijs & drank, het culinaire magazine van Weekend Knack, is genomineerd voor de prestigieuze 2001 Jacob's Creek World Food Media Awards. Spijs & drank neemt het in zijn categorie op tegen topbladen als Der Feinschmecker, Vogue Entertaining & Travel en Saveur USA. De prijsuitreiking is op 13 oktober in Australië. VRIJDAG 24 AUGUSTUS.CVP-voorzitter Stefaan De Clerck vraagt kamerlid Jo Vandeurzen als coördinator om de externe en interne communicatie en organisatie te stroomlijnen.ZONDAG 26 AUGUSTUS.Tijdens een Agalev-meeting pleiten Jos Geysels (politiek secretaris Agalev) en SP-voorzitter Patrick Janssens voor een snelle invoering van het migrantenstemrecht. -x Op de IJzerbedevaart verzet voorzitter Lionel Vandenberghe zich tegen de ondertekening van het minderhedenverdrag en de globalisering, en pleit hij opnieuw voor meer fiscale autonomie, de splitsing van de sociale zekerheid, justitie en de nationale spoorwegen. ù Met het oog op het CVP-vernieuwingscongres pleit jongerenvoorzitter Jonathan Cardoen voor radicalere teksten.