VRIJDAG 10 AUGUSTUS.
...

VRIJDAG 10 AUGUSTUS.Het technologiebedrijf Lernaut & Hauspie heeft een principeakkoord om Dictaphone, een dochteronderneming gespecialiseerd in dicteersystemen, om te vormen tot een nieuw bedrijf. De schuldeisers worden de nieuwe aandeelhouders.ZATERDAG 11 AUGUSTUS.Uit een studie van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudies (CBGS) blijkt dat de minimumuitkeringen in de sociale zekerheid te laag zijn. Nogal wat OCMW's moeten daardoor bijspringen.MAANDAG 13 AUGUSTUS.Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat België de conventie van de Raad van Europa ter bescherming van minderheden heeft ondertekend. Ons land liet wel opnemen dat dit geen afbreuk doet aan de grondwettelijke bepalingen en de taalwetten. ù Vanaf februari volgend jaar worden pijnstillers met meer dan 30 mg codeïne alleen nog op voorschrift verkocht.DINSDAG 14 AUGUSTUS.Het Vlaams Economisch Verbond schiet met scherp op het voornemen van vice-premier Laurette Onkelinx (PS) om het tijdskrediet-uitkering te laten uitbetalen door de vakbonden. De uitkering voor loopbaanonderbreking gebeurt nu door de RVA.DONDERDAG 16 AUGUSTUS.Het ministerie van Binnenlandse Zaken roept alle gemeenten op geen risicomanifestaties toe te laten rond het jaareinde. De politiediensten zullen extra taken moeten uitvoeren bij de overgang van de frank naar de euro. ù De vereniging Ouders van Geplaatste kinderen verzet zich tegen het voorstel van Patricia Ceysens (VLD) om de urgente procedure in de jeugdbijstand te hervormen. Het openbaar ministerie zou bij ernstige gevallen kunnen beslissen om de jeugdrechter onmiddellijk in te schakelen en die zou meer beslissingsmacht krijgen. De vereniging vindt dat de belangen van ouders en kinderen te weinig worden gegarandeerd. ù In Oost-Eeklo is opnieuw een bse-koe gevonden, de 21ste dit jaar. ù Een kwart van de Vlaamse bossen is ziek. Dat blijkt uit de jaarlijkse bosvitaliteitsinventaris opgemaakt door het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer. ù Twee Agalev-verkozenen starten een nieuwe partij, Migrant Plus. Die wil vooral allochtonen en gemarginaliseerde Belgen vertegenwoordigen. Amir El Kebdani en Mohammed Sidi Habibi verwijten Agalev enkel geïnteresseerd te zijn in de stémmen van allochtonen.VRIJDAG 17 AUGUSTUS.Het Brusselse Gewest weigert de begroting goed te keuren van Schaarbeek en Sint-Joost-ten-Node wegens een te groot begrotingstekort. ù Het Parket van Gent en de Bijzondere Belastinginspectie voeren een onderzoek naar belastingontduiking door honderden restaurants en horecazaken. ù De Stichting Anti-Mobbing en Anti-Stalking vraagt een wettelijk kader zodat pesters op het werk kunnen worden aangepakt. Volgens de stichting worden in België zo'n half miljoen mensen het slachtoffer van pesterijen op het werk.ZONDAG 19 AUGUSTUS.Margriet Hermans (ID21) bevestigt dat er een gesprek over politieke herverkaveling heeft plaatsgevonden tussen haar, partijgenoot Sven Gatz en CVP-europarlementslid Johan Van Hecke.