MAANDAG 9 JULI.
...

MAANDAG 9 JULI.CVP-voorzitter Stefaan De Clerck verzet zich tegen het voornemen van de regering om de arrondissementen als kieskring voor de gemeenteraadsverkiezingen te vervangen door de provincies.DINSDAG 10 JULI.In haar halfjaarlijkse rapport over het migratiebeleid vraagt de senaatscommissie voor Binnenlandse Zaken dat minister Antoine Duquesne (PRL) zijn hervormingsvoorstel voor de asielprocedure indient. De commissie dringt ook aan op een Europees akkoord rond migratie.WOENSDAG 11 JULI.Op de 11-juliviering pleit Vlaams parlementsvoorzitter Norbert De Batselier (SP) voor goed bestuur als middel tegen de verzuring en extreem-rechts. Samen met Vlaams minister-president Patrick Dewael (VLD) wil hij een manifest van de democratie schrijven.DONDERDAG 12 JULI.Na de tussentijdse begrotingscontrole beslist het kernkabinet 30 miljard frank (743 miljoen euro) te besparen, voornamelijk in de ziekteverzekering en de ministeries en door betere belastinginningen.VRIJDAG 13 JULI.De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed waardoor de joden een vergoeding krijgen voor de eigendommen die werden geplunderd tijdens de Tweede Wereldoorlog. ( Zie ook pag. 22) ù De Hoge Raad van Financiën laat zich negatief uit over de begroting van de paars-groene regering. Gezien de teleurstellende economische groei wordt er te veel uitgegeven, vindt de Raad.ZONDAG 15 JULI.In Machelen-aan-de-Leie wordt de tachtigste verjaardag gevierd van kunstenaar Roger Raveel.MAANDAG 16 JULI.Het Vlaams Commissariaat voor de Media ontvangt uiteindelijk zes licentieaanvragen voor de twee radiofrequenties voor landelijke commerciële radio.WOENSDAG 18 JULI.Het kernkabinet wil de voorstellen voor de aanpassing van de genocidewet voorleggen aan de justitiecommissies van Kamer en Senaat. Daardoor vermijdt de regering een polemiek tijdens het EU-voorzitterschap. ù De senaatscommissie van Financiën beslist dat prinsen en prinsessen in de toekomst geen dotatie meer krijgen. Alleen de troonopvolgers zouden nog in aanmerking komen voor een dotatie. ù In Flémalle wordt de moord op PS-kopstuk André Cools, nu tien jaar geleden, herdacht. ù De werkgroep Rechten van het Kind van de Senaat pleit unaniem voor een federale minister die belast wordt met kinderrechten. ù Met een overzicht van de vele werkzaamheden pleit senaatsvoorzitter Armand De Decker (PRL) voor het behoud van de Senaat. Over een hervorming zijn de meeste senatoren het wel eens.DONDERDAG 19 JULI.Paul Dujardin (Filharmonische Vereniging van Brussel) wordt de nieuwe directeur-generaal van het Paleis voor Schone Kunsten. ù De ministerraad beslist om vanaf volgend jaar de verkeersbelasting te verminderen voor wie een minder vervuilende wagen koopt.ZATERDAG 21 JULI.In zijn toespraak naar aanleiding van de nationale feestdag pleit koning Albert voor een sociaal en cultureel verscheiden Europa. Naast het traditionele militaire defilé was er ook een groot volksfeest.