Maandag 23 april.
...

Maandag 23 april.In de havens van Zeebrugge en Oostende en aan de grens met Frankrijk in Rekkem voeren de ambtenaren van de fiscale administratie van de douane stiptheidsacties uit. Ze protesteren tegen het gebrek aan middelen en materiaal. ù Het Rekenhof rondt de doorlichting van de NMBS af. Minister van Mobiliteit Isabelle Durant (Ecolo) en de NMBS krijgen nu tijd om op de resultaten te reageren. Eind mei zou er een definitief rapport komen. ( Zie ook pag. 142) ù De VLD verkiest een nieuwe partijraad. Premier Guy Verhofstadt behaalt de meeste stemmen, op de tweede plaats komt kamervoorzitter Herman De Croo. ù Steeds meer artsen hebben last van vermoeidheid. Uit een enquête van de Artsenkrant blijkt dat één op de drie dokters symptomen van burn-out vertoont en dat de helft zich emotioneel uitgeput voelt. Dinsdag 24 april.Het aantal internetgebruikers is de voorbije zes maanden met 35 procent gestegen, aldus een studie van het bureau InSites. Bijna drie miljoen Belgen gebruiken het internet regelmatig. ù De snel-Belgwet mag strenger worden, maar in ruil moet er stemrecht voor migranten komen. Met dit standpunt hoopt SP-voorzitter Patrick Janssens de VLD te overhalen om het migrantenstemrecht goed te keuren. ù Wie wil, kan de crematie-as van een overledene mee naar huis nemen. Een kaderwet hierover is goedgekeurd.Woensdag 25 april.Reclame op ramen van bussen en trams is voortaan verboden. Dat wordt beslist na een klacht van de Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers (BTTB). De reclame belemmert het zicht voor chauffeurs en passagiers en leidt andere weggebruikers af. ù Vanaf 2003 moeten kandidaten voor de Kamer in verschillende kiesdistricten verkiesbaar zijn. Dat stelt premier Guy Verhofstadt (VLD) voor in de kamercommissie Binnenlandse Zaken. ù Minister van Volksgezondheid Magda Aelvoet (Agalev) neemt zonnebrandcrèmes voorlopig niet uit de winkels. Zwitsers onderzoek zou hebben aangetoond dat bepaalde bestanddelen in sommige crèmes kankerverwekkend zijn.Donderdag 26 april.De Post noteerde afgelopen jaar 700 klachten meer dan het jaar voordien. In totaal kwamen meer dan 5700 klachten binnen. De meeste gaan over de bedeling van de post. ù De Kempense Steenkolenmijnen worden veroordeeld tot een schadevergoeding van 4,5 miljoen frank (110.000 euro) aan mijnwerker Herman Vermeulen. Die werd onrechtmatig ontslagen tijdens de staking tegen de mijnsluitingen in 1988. ù Bedrijven frauderen jaarlijks voor meer dan 75 miljard frank (1,8 miljard euro) met de sociale zekerheid. Dat blijkt uit een studie van het Hoger Instituut van de Arbeid. ù Op elk parket komt één magistraat voor mensenhandel en één voor car- en homejackings. Minister van Justitie Marc Verwilghen (VLD) wil van de strijd tegen carjackings een topprioriteit maken. ù De Antwerpse trambestuurders staken een tijdlang tegen de werkdruk en het toenemende geweld tegen chauffeurs. De staking gaat uit van de liberale vakbond VSOA. ù De Kameroense voetballer Ernest Etchi, die voor Eendracht Aalst speelt, wordt het land uitgezet omdat hij geen geldig verblijfsvisum voor Europa heeft.Vrijdag 27 april.Guy Coëme wordt verkozen als lid van het partijbureau van de PS. Hij werkt aan een politieke comeback na zijn veroordeling in het Uniop-proces. ù In Evergem wordt het schepencollege herverkozen. Die verkiezing werd overgedaan na klachten van de CVP over verkeerd ingevulde stembiljetten.