Maandag 29 maart.
...

Maandag 29 maart.Volgens een enquête in opdracht van de krant La Libre Belgique, haalt het Vlaams Blok bij de komende verkiezingen bijna vijftien procent van de stemmen. (zie ook p. 24)Dinsdag 30 maart.België heeft het op één na laagste abortuscijfer in de wereld. Per jaar laten zeven vrouwen op 1000 een abortus uitvoeren. Het wereldgemiddelde bedraagt 35 per 1000. ù Op verschillende plaatsen in het land voert de gerechtelijke politie actie uit vrees voor haar toekomst in de nieuwe politiestructuur. ù Van de vijftigduizend plant- en diersoorten in ons land zou de helft bedreigd zijn met uitsterven. ù Minimumloontrekkers moeten nog even wachten op een verhoging van hun nettoloon. De regering is het niet eens over de methode die moet worden gehanteerd. ù De Vlaamse regering gaat een Europese offerte uitschrijven voor de privatisering van de luchthavens van Deurne en Oostende.Woensdag 31 maart.In het eerste stalkingproces sinds de invoering van een wet daarover, wordt een celstraf van vier jaar uitgesproken. ù De uitbouw van het derde Belgische mobilofonienetwerk KPN Orange loopt vertraging op. De bouw van zendmasten zou worden bemoeilijkt door de strenge Vlaamse bouwvergunningen. ù Jongeren die misdaden plegen, moeten voortaan de aangerichte schade zelf herstellen. Dat beslist het Vlaams Parlement. ù Hugo Degreef, die eerder opstapte als directeur van Brussel 2000, wordt aangesteld als intendant voor Brugge, Europese Culturele Hoofdstad in 2002. ù Lieve Joris wint de driejaarlijkse cultuurprijs van de Vlaamse Gemeenschap voor proza. Aan de prijs is een bedrag van een half miljoen frank verbonden. Donderdag 1 april.Een kaderlid van de CBC-bank, een dochter van de KBC, wordt ervan beschuldigd zestien miljoen frank te hebben verduisterd. ù De vier Franstalige democratische partijen stellen samen een gedragscode op die coalities met extreem-rechts verbiedt. ù Eén op zes Belgische bedrijven voert zijn boekhouding al in euro. Dat zegt de werkgeversorganisatie VBO. ù De journalisten van de Franstalige regionale tv-zender Télé-Bruxelles staken uit protest tegen het verbod van de raad van bestuur om nog Nederlandstalige politici aan het woord te laten. ù Het Vlaams Parlement wijzigt het bosdecreet zodat bossen opnieuw kunnen worden gekapt om woon- of industriezones uit te breiden. Agalev reageert verontwaardigd.Vrijdag 2 april.Bij verzekeringsmaatschappij AG gaan de vakbonden in staking. Ze willen een nieuwe cao voor de hele sector en dreigen met stakingsacties in andere maatschappijen. ù Dankzij de invoering van de dienstencheque kunnen behang- en schilderwerken voortaan aan halve prijs worden laten uitgevoerd. De dienstencheque is bedoeld om zwartwerk tegen te gaan.