Maandag 1 maart.
...

Maandag 1 maart.De voorbije zes maanden zijn de natste sinds het begin van de metingen in 1833. ù Vlaams minister van Gezondheidsbeleid Wivina Demeester (CVP) maakt een aantal nieuwe antitabakcampagnes bekend. De campagnes zijn vooral gericht naar jongeren, omdat bij hen, vooral bij meisjes, het aantal rokers fors toeneemt. ù Voor het eerst sinds juni 1998 telt Vlaanderen weer minder dan 200.000 werklozen. In totaal zijn er nu 198.112 uitkeringsgerechtigde werkzoekenden, 26.220 minder dan een jaar geleden. ù De vijf Vlaamse veroordeelden in de Agusta/Dassault-zaak ( Willy Claes, Johan Delanghe, Etienne Mangé, Alfons Puelinckx en Luc Wallyn) stappen naar het mensenrechtenhof in Straatsburg om het vonnis van Cassatie aan te vechten. Dinsdag 2 maart.De Kamercommissie Justitie keurt een wetsontwerp van minister Miet Smet (CVP) goed, waardoor jongeren binnenkort seksueel meerderjarig zijn vanaf hun veertien jaar en niet langer vanaf hun zestien. ù Het Rekenhof rekent uit dat de Swap-operaties de schatkist 28,3 miljard frank hebben gekost. De Swap-operaties dateren van eind jaren tachtig en waren bedoeld om de zware rentelast van de staat te verlichten. ù Schrijver Paul De Wispelaere gaat de Agalevlijst voor het Vlaams Parlement in het arrondissement Gent-Eeklo duwen. ù Het ABVV steunt Roberto D'Orazio in het proces dat tegen de vakbondsmilitant van Forges de Clabecq is aangespannen. ù De oppositiepartijen die deelnamen aan het Octopus-overleg klagen er bij premier Jean-Luc Dehaene (CVP) over dat ze onvoldoende ingelicht worden over de uitvoering van de politiehervorming. (zie ook p. 34) ù Bij grootscheepse controles in Anderlecht en Molenbeek betrapt de politie verscheidene zwartwerkers en vindt ze een aantal gestolen voertuigen. De buurt staat bekend om zijn handel in tweedehands wagens.Woensdag 3 maart.Het Brussels gerecht houdt een man aan die ervan verdacht wordt zeker acht bejaarde vrouwen in ziekenhuizen verkracht te hebben.Donderdag 4 maart.Meer dan tweehonderd politiemensen controleren in Oost- en West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant meer dan drieduizend voertuigen en negenhonderd personen. Elf mensen worden gearresteerd. ù De VRT-top beslist dat Vanessa Chinitor in het Engels mag zingen op het Eurovisiesongfestival in Jeruzalem. Vrijdag 5 maart.De stad Mechelen wil een gesloten internaat voor jeugdige migrantenboefjes openen. Het stadsbestuur heeft vijftig miljoen frank vrijgemaakt voor meer veiligheid in de stad en zou een deel daarvan in het internaat steken. ù Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking Reginald Moreels (CVP) benoemt Luc D'Haese tot algemeen directeur van de Belgisch Technische Coöperatie (BTC). Zaterdag 6 maart.Op 67-jarige leeftijd overlijdt eresenator en gewezen CVP-fractieleider en ondervoorzitter Bob Gijs. Maandag 8 maart.Minister van Openbare Werken Steve Stevaert (SP) wil de vaarrechten op de Vlaamse binnenwateren afschaffen. Dat meldt De Standaard.