VRIJDAG 28 APRIL.
...

VRIJDAG 28 APRIL.Tien kaderleden van de KB-Luxbank worden officieel in verdenking gesteld. Onder hen bevindt zich topman Damien Wigny. De tien worden verdacht van bendevorming, valsheid in geschrifte, witwasoperaties en belastingfraude.ZONDAG 30 APRIL.Het bisdom Hasselt zal beroep aantekenen tegen het negatief advies van Stedenbouw over een klooster in Opgrimbie. Het klooster was een wens van wijlen koning Boudewijn, die hiervoor een deel van zijn buitenverblijf schonk.MAANDAG 1 MEI.Er is geen bouwvergunning meer nodig voor kleine tuinhuisjes, hondenhokken of siervijvers. Dat bepaalt het nieuwe decreet op de ruimtelijke ordening, dat van 1 mei af van kracht is. ù Vanaf 1 mei treedt de regeling in werking die naturalisatie tot Belg sneller doet gaan. Door de snel-Belgwet kunnen allochtonen vanaf 18 jaar onder bepaalde voorwaarden onmiddellijk Belg worden. ù De Gentse Floraliën lokt in tien dagen het recordaantal van 318.000 bezoekers. De Floraliën is de grootste bloemententoonstelling in Europa en heeft om de vijf jaar plaats.WOENSDAG 3 MEI.Voormalig premier Jean-Luc Dehaene stelt zich kandidaat voor het burgemeesterschap in Vilvoorde, waar hij de CVP-lijst zal trekken bij de gemeenteraadsverkiezingen. ù Het verbod op mobiele telefoons in de auto - met uitzondering van de handenvrije telefoon - gaat niet in voor 1 juli. Minister van Mobiliteit Isabelle Durant (Ecolo) plande de inwerkingtreding van het koninklijk besluit voor 1 mei, maar wacht nog op het advies van de Raad van State.DONDERDAG 4 MEI.De meerderheidspartijen zijn het eens over de oprichting van een onderzoekscommissie naar fraude met scheepskredieten. Ook de CVP is bereid mee te werken, op voorwaarde dat er een einde komt aan de verdachtmakingen als zou de CVP een deel van het geld ontvangen hebben.VRIJDAG 5 MEI.De Kamer keurt het wetsvoorstel over de gezinsbemiddeling goed. De wet bepaalt dat rechters een beroep kunnen doen op een bemiddelaar bij conflicten tussen gehuwden of samenwonenden. ù Het aantal asielaanvragen in het eerste trimester van 2000 daalde met een derde ten opzichte van de laatste drie maanden van 1999. In vergelijking met de andere landen van Europa, doet zich in België de grootste daling voor. ù Er zitten minder leerlingen jonger dan achttien jaar in het Franstalig onderwijs dan aanvankelijk werd aangenomen. Hiet zou bijgevolg ook driehonderd miljoen frank minder moeten krijgen dan de 1,8 miljard waarvan eerder sprake.ZATERDAG 6 MEI.Zowat 15.000 mensen komen samen in Mechelen om Worldshake af te sluiten, een campagne van 48 jeugdorganisaties en derdewereldbewegingen om de kloof tussen arm en rijk aan de kaak te stellen. ù Olympisch kampioen Fred Deburghgraeve beslist te stoppen met zwemmen. Hij slaagt er in Brugge niet in de limiettijd voor de Olympische Spelen in Sydney te halen en is zwaar ontgoocheld.