DONDERDAG 20 APRIL.
...

DONDERDAG 20 APRIL.Op dertigjarige leeftijd overlijdt zanger Robert Mosuse. Hij werd vooral bekend met The Radio's, de groep van Bart Peeters. VRIJDAG 21 APRIL.Tot november 2001 is de Brusselse politierechtbank volgeboekt. Er staan 2400 dossiers op de wachtlijst, maar de advocaten moeten tot begin 2003 wachten om te pleiten. Dat meldt Jean Kesteloot, deken van de politierechtbank in Brussel. - Koning Albert II verlaat het ziekenhuis van Aalst waar hij op 13 april een hartoperatie onderging. - Door de nederlaag van Club Brugge op Lierse krijgt Sporting Anderlecht zekerheid over de kampioenstitel. Voor de Brusselse voetbalclub is het de 25ste landstitel. - De jaarlijkse tariefverhogingen van de NMBS worden voortaan gekoppeld aan de stiptheid van de treinen. Minister van Mobiliteit Isabelle Durant en het spoorbedrijf komen tot die overeenkomst.MAANDAG 24 APRIL. Voortaan mogen ook parketmagistraten zonder een licentie fiscaal recht fraudedossiers aanpakken. Op die manier wil minister van Justitie Marc Verwilghen (VLD) de onderbezetting op de financiële secties van de parketten tegengaan. - Welgeteld honderd mensen, onder wie enkele bekende acteurs, dringen de luchtmachtbasis van Kleine Brogel binnen om er te zoeken naar kernwapens. Op Patrik Vankrunkelsven (VU) na wordt iedereen opgepakt. - In de opslagplaatsen van het slachthuis Euro-Vlees in Zele breekt brand uit. De aanslag wordt opgeëist door het Animal Liberation Front (ALF).DINSDAG 25 APRIL. De Vereniging van Vlaamse Provincies (VVP) verwijt de meeste Vlaamse ministers dat ze geen rekening houden met de nieuwe rol van de provincies. De VVP ziet de provincie als een intermediair bestuursniveau, tussen de Vlaamse overheid en de gemeenten in. - Er komt nog in mei een volksraadpleging over de modernisering van de federale openbare diensten. Dat kondigt premier Guy Verhofstadt aan. De ambtenaren zijn sceptisch over de hervormingen. - In 1999 hebben 7468 personen de Belgische nationaliteit verkregen door naturalisatie. Het jaar voordien waren dat er nog 11.761.WOENSDAG 26 APRIL.Studenten in het hoger onderwijs geven meer geld uit aan computers dan aan cursussen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Leuvense Hoger Instituut voor de Arbeid naar de studiekosten in het hoger onderwijs. - Het Vlaams parlement keurt het nieuwe decreet op de ruimtelijke ordening goed. Het nieuwe decreet staat in het teken van de decentralisatie. - Twee jaar na het ongeval met de kabellift in het Italiaanse Cavalese aanvaarden de families van de twintig slachtoffers - onder wie vijf Vlaamse - een schadevergoeding van 85 miljoen frank per slachtoffer.DONDERDAG 27 APRIL.Uit het jaarverslag 1999 van de inspectie secundair onderwijs blijkt dat de meeste middelbare scholen zich in hun evaluatie van de leerlingen nog te veel richten op kennis, en te weinig op vaardigheden en attitudes. - De ordehandhaving tijdens Euro 2000 zal ongeveer een miljard frank kosten. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Antoine Duquesne (PRL).