MAANDAG 10 APRIL.
...

MAANDAG 10 APRIL.De Vlaamse regering spoort de bevolking aan om zich kandidaat te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober. Het is de bedoeling om sterke kandidaten aan te trekken en de geloofwaardigheid van de politiek te bevorderen.DINSDAG 11 APRIL.De werknemers van Union Minière in Balen zetten een punt achter hun staking. Zij protesteerden tegen de vervanging van de deelname in de winst door een vaste premie. Die vervanging gebeurt net nu het bedrijf het erg goed doet. Het bedrijf komt niet terug op zijn beslissing. - Vlamingen winkelen het liefst in Antwerpen. Dat blijkt uit een studie bij dertigduizend gezinnen. Kleinere inkopen gebeuren in de eigen streek, maar steeds minder bij de kleine kruidenier. Voor grote aankopen rijdt men al snel naar shoppingcentra in grote centra.WOENSDAG 12 APRIL.De vluchtdirecteur en de veiligheidsverantwoordelijke van de Oostendse airshow in 1997, waar een stuntvliegtuig in het publiek neerstortte, worden verwezen naar de correctionele rechtbank. Bij het ongeluk kwamen negentien mensen om en vielen vijftig gewonden. - Veearts-keurder André Destickere zal niet gestraft worden voor zijn nalatigheid in de dioxinecrisis. Dat bevestigt het Instituut voor Veterinaire Keuring, dat hem tewerkstelt. Destickere maakte het dioxineprobleem openbaar.DONDERDAG 13 APRIL.In het West-Vlaamse Kuurne wordt een geval van dollekoeienziekte ontdekt. Het is het derde geval van de ziekte in België sinds het begin van het jaar. - Mensen zonder papieren die een dossier voor regularisatie in behandeling hebben, mogen werken in afwachting van een beslissing. Dat beslist minister van Arbeid en Gelijke Kansen Laurette Onkelinx (PS). - Minister van Leefmilieu Magda Aelvoet (Agalev) zal honderd miljoen frank investeren aan middelen voor de bestrijding van olievervuiling op zee. Hiermee wil ze voorkomen dat er te veel op de buurlanden gerekend moet worden bij rampen.VRIJDAG 14 APRIL.Op aanraden van de Raad van State draagt Vlaams minister Bert Anciaux (VU) zijn bevoegdheid over Huisvesting, Stadvernieuwing en Stedelijk Beleid over aan zijn collega Johan Sauwens (VU). Anciaux zal de plaats innemen van Sauwens in de conferentie over de staathervorming. - België gaf in 1999 vier miljard frank minder aan ontwikkelingshulp dan het jaar voordien. Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking Eddy Boutmans (Agalev) is niet tevreden met dat resultaat. Dit jaar zal het budget stijgen.ZONDAG 16 APRIL.Tienduizend mensen wandelen of fietsen op de tiende Dag van de Aarde, waarop geijverd wordt voor het behoud van de open ruimten. - Minister van Begroting Johan Vande Lanotte (SP) pleit voor een aparte verkeersreglementering in Vlaanderen en Wallonië. Wegens onaangepaste regels vallen er volgens hem meer verkeersdoden.