MAANDAG 13 MAART.
...

MAANDAG 13 MAART.In het Heizelstadion in Brussel voeren zo'n duizend politiemensen een simulatie-oefening uit die lacunes moet aantonen in het veiligheidsplan voor het voetbalkampioenschap Euro 2000. - De SP betaalt 83 miljoen frank terug aan het ministerie van Financiën. Het gaat om geld dat Willy Claes, Etienne Mangé en Johan Delanghe moeten terugbetalen in de Agusta/Dassault-smeergeldzaak.DINSDAG 14 MAART.Minister van Volksgezondheid Magda Aelvoet (Agalev) wil mensen opsporen die tussen 1990 en 1992 bepaalde Chinese vermageringskruiden gebruikten. Uit onderzoek blijkt dat de kruiden ernstige nierziekten en zelfs kanker veroorzaken. - Duizend vrouwelijke kandidaten voor de sociale verkiezingen komen bijeen in Brussel om de vraag van de socialistische vakbond ABVV naar meer vrouwen in de sociale verkiezingen kracht bij te zetten. - Vijfendertig procent meer Vlaamse ambtenaren reizen met het openbaar vervoer sinds de Vlaamse overheid hun trein- en busabonnementen volledig terugbetaalt. De regeling gaat daarom definitief in vanaf 1 april.WOENSDAG 15 MAART.De SP-lijst in Antwerpen zal getrokken worden door Leona Detiège. Partijvoorzitter Patrick Janssens komt op de tweede plaats, voor Kathy Lindekens. De tiende plaats op de lijst is gereserveerd voor Knack-journalist Peter Renard, die zich voortaan ook met de communicatie van de SP-parlementsfracties en met die van de Antwerpse SP zal bezighouden. Hij neemt na twaalf jaar ontslag als redacteur bij dit blad.DONDERDAG 16 MAART.Minister van Justitie Marc Verwilghen (VLD) wijst het Mechelse gerecht terecht. Dat hield een vrouw ten onrechte een week vast omdat ze een taxirit pas twee dagen na de rit betaalde. De chauffeur had onvoldoende kleingeld om terug te geven. -In de Kamer wordt het rapport van de dioxinecommissie goedgekeurd. De meerderheid stemt voor, de oppositie tegen. Iedereen gaat akkoord met de aanbevelingen van het rapport, maar over de toewijzing van verantwoordelijkheden is men het grondig oneens. - De tweede ovenlijn van de Isvag-verbrandingsoven in Wilrijk gaat opnieuw van start. De Milieu-inspectie geeft daarvoor de toestemming. De ovenlijn sloot amper twee weken nadat de lijn heropgestart was, omdat de dioxine-uitstoot ver boven de toegelaten norm lag. - De Bel 20-index kent een historische stijging van 6,79 procent. De stijging is te danken aan de berichten over een nakende fusie tussen de beurzen van Brussel, Parijs en Amsterdam.VRIJDAG 17 MAART.Honderden Antwerpse politieagenten en rijkswachters betogen tegen de versnelde eenmaking van de twee korpsen in hun stad. Volgens de manifestanten komt die er veel te snel en zijn er onvoldoende afspraken over het statuut van de eengemaakte politie.ZATERDAG 18 MAART.De Boerenbond vindt dat landbouw een federale materie moet blijven. In de conferentie over de staatshervorming is men het eens dat landbouw overgeheveld kan worden naar het gewestelijke niveau. Volgens de BB zou dit de Belgische impact op het Europese beleid verkleinen. - Het geld dat Belgische gezinnen gebruiken, bestaat nog maar voor achttien procent uit baar geld. Dit lage percentage is te wijten aan het snel toenemende gebruik van het elektronische betaalverkeer.