MAANDAG 17 JANUARI.
...

MAANDAG 17 JANUARI.Voor het eerst in 22 jaar vergaderen de partijbesturen van PS en SP samen. De socialisten willen een aantal voorstellen uitwerken voor een sociaal Europa en een voortrekkersrol spelen bij de realisatie ervan. ù De Orde van Geneesheren vindt een wettelijke regeling voor euthanasie niet nodig. De medische deontologie zou artsen nu al voldoende houvast geven in de materie.WOENSDAG 19 JANUARI.De parkeerterreinen van de nationale luchthaven blijven dicht door een staking van de parkeerwachters van Interparking. Tientallen passagiers missen hun vliegtuig. ù Een Genks bedrijf gaat een elektriciteitscentrale bouwen die werkt op kippenmest. De centrale zal elektriciteit kunnen leveren voor 25.000 gezinnen. ù Het gerecht ontmaskert de man die in een dreigbrief aankondigde een bomaanslag te zullen plegen bij de eerstvolgende blijde intrede van prins Filip en prinses Mathilde. De man wordt geïdentificeerd dankzij beelden van een bewakingscamera. ù Minister van Justitie Marc Verwilghen (VLD) ontkent dat de aanstelling van Danielle Reynders tot voorzitster van de Rechtbank van eerste Aanleg in Luik, een politieke benoeming is. Reynders is de zus van minister van Financiën Didier Reynders (PRL). ù De Belgische onderzoeksrechter Damien Vandermeersch wil de Chileense oud-dictator Augusto Pinochet medisch laten onderzoeken, voor de Britten hem naar Chili laten terugkeren. In Groot-Brittannië is Pinochet te ziek verklaard om uitgeleverd te worden aan Spanje.DONDERDAG 20 JANUARI.Rijkswacht-adjudant Patriek Debaets wordt buiten vervolging gesteld voor valsheid in geschriften en schending van het beroepsgeheim. Als vaste ondervrager van Regina Louf werd hij ervan verdacht het onderzoek naar de X-getuigen te hebben gemanipuleerd. ù Een globaal plan voor kinderopvang, de zorgverzekering voor ouderen en een beter statuut voor de vrijwilliger worden de prioriteiten in het Vlaamse welzijnsbeleid.VRIJDAG 21 JANUARI.De Vlaamse regering gaat de elektriciteitsmarkt liberaliseren. Ze bepaalt ook dat tegen 2004 drie procent van de elektriciteitsproductie milieuvriendelijk moet zijn.ZATERDAG 22 JANUARI.Minister van Toerisme Renaat Landuyt (SP) zal minstens 83 campings laten sluiten die zonevreemd zijn. Momenteel is nog geen tien procent van de kustcampings in orde met het campingdecreet.ZONDAG 23 JANUARI.Het Autosalon in Brussel heeft in totaal 750.000 bezoekers gelokt. Dat zegt de autofederatie Febiac. ù In twee Oost-Vlaamse runderbedrijven sterven verschillende koeien, wellicht ten gevolge van het eten van slecht veevoeder. Er zou geen enkel gevaar zijn voor de volksgezondheid. ù Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen (VLD) werkt aan een aanpassing van het decreet ruimtelijke ordening, waardoor gemeenten de kans krijgen om zelf bouwvergunningen af te leveren.