MAANDAG 10 JANUARI.
...

MAANDAG 10 JANUARI.Bedrijven die vijftigplussers in dienst hebben, zullen bijkomende lastenverlagingen krijgen, aldus premier Guy Verhofstadt (VLD). ù De Orde van de Antwerpse balie beslist dat advocaten onder een aantal voorwaarden en volgens een deontologische code reclame mogen maken.DINSDAG 11 JANUARI.Jean-Claude Van Cauwenberghe (PS) neemt ontslag als burgemeester van Charleroi om zich toe te leggen op zijn ministerpost in de Waalse gewestregering. Mogelijk zal hij PS-voorzitter Elio Di Rupo opvolgen als Waals minister-president. ù Michel Nihoul komt opnieuw vrij. De commissie voor voorwaardelijke invrijheidsstelling beslist dat hij uit de gevangenis van Sint-Gillis ontslagen mag worden.WOENSDAG 12 JANUARI.Theoretische rijlessen zullen worden opgenomen in het lessenpakket van het middelbaar onderwijs. De scholen mogen kiezen of ze een beroep doen op rijscholen of op hun eigen leraars om theoretische rijles te geven. ù Op 47-jarige leeftijd overlijdt radio- en tv-journalist Dirk Vandersypen. Hij werkte 25 jaar lang in Latijns-Amerika. Vandersypen publiceerde onder meer in Knack. ù Het 78ste Autosalon op de Heizel in Brussel opent de deuren in aanwezigheid van koning Albert en premier Guy Verhofstadt (VLD).DONDERDAG 13 JANUARI.Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux (VU) stelt in zijn beleidsnota de realisatie voor van een Europees theater in Brussel dat samen met de Franse gemeenschap beheerd zou worden. ù Vlaams minister van Milieu Vera Dua (Agalev) legt het autocircuit van Zolder zwaardere voorwaarden op voor een milieuvergunning. (Zie ook p. 10) ù Negen eersteklasse-voetbalclubs dreigen failliet verklaard te worden door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid als ze hun achterstallige bijdragen niet betalen. De clubs hebben samen een schuld van 78 miljoen frank.VRIJDAG 14 JANUARI.Ondanks de buitenlandse belangstelling wordt de Vlaamse kabelmaatschappij Telenet voorlopig niet verkocht. De Vlaamse regering wil hiervan eerst de gevolgen voor de gebruikers bekijken. (Zie ook p. 22) ù Frans Rombouts volgt André Bastien op als hoofd van De Post. Samen met een volledig vernieuwde raad van bestuur zal Rombouts De Post door de overgang van overheidsbedrijf naar naamloze vennootschap moeten loodsen. ù De Vlaamse Mestbank dreigt een verlies te lijden van honderd miljoen als gevolg van het Mestactieplan 2. Daarin worden de heffingen op dierlijke mest gehalveerd om het gebruik van chemische mest te ontraden.ZATERDAG 15 JANUARI.In Kruibeke protesteren achthonderd mensen tegen de aanleg van een overstromingsgebied in hun gemeente. De betogers vrezen voor hun veiligheid en voor het verlies van een waardevol natuurgebied.ZONDAG 16 JANUARI.In het Antwerpse Ekeren komt een opvangcentrum voor vluchtelingen. Het Sint-Lucasziekenhuis, dat al een tijd leeg staat, zal het centrum herbergen. ù Triatleet Luc Van Lierde wordt uitgeroepen tot Sportpersoonlijkheid van het jaar.MAANDAG 17 JANUARI.Guy Peeters, algemeen secretaris van het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten, wordt verkozen tot voorzitter van de VRT.