ZATERDAG 1 JANUARI.
...

ZATERDAG 1 JANUARI.De Ippa Bank en Anhyp smelten samen tot Axa Bank België. Het wordt de op vijf na grootste bank van het land.ZONDAG 2 JANUARI.Bij Limburger Frans Rondags worden voor ongeveer vijftien miljoen frank aan prijsduiven gestolen. Volgens de duivenkweker is dit het werk van jaloerse concurrenten.MAANDAG 3 JANUARI.Albert Mahieu stapt uit Vivant. Bij de jongste parlementsverkiezingen was hij de enige verkozene van die partij. Mahieu wil als onafhankelijke in de Brusselse Hoofdstedelijke Raad zitting hebben.DINSDAG 4 JANUARI.Uit cijfers van de NMBS blijkt dat het aantal gevallen van agressie op de trein in 1999 is verdubbeld in vergelijking met het jaar voordien. ù Het aantal bevallingen in Vlaanderen in 1999 bedroeg 59.973. Dat is een absoluut dieptepunt. In 1998 waren er nog 672 bevallingen meer. ù In Brussel ondertekenen twee homoparen de eerste wettelijke samenlevingscontracten.WOENSDAG 5 JANUARI.België zit in de greep van een epidemie van luchtwegeninfecties. Vooral de A-griep is bijzonder hardnekkig. ù Het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAAE) berispt de Belgische regering omdat ze geen nucleair materiaal wil leveren aan Pakistan. ù Het weekblad Trends verkiest de 31-jarige Stijn Bijnens, chief executive officer van het Internetbeveiligingsbedrijf Ubizen (ex-Netvision) tot Manager van het Jaar. ( zie ook p. 114) ù In een voorstel van decreet vraagt Norbert De Batselier (SP), voorzitter van het Vlaams parlement, om vanaf 1 januari 2001 de cumulatie van een parlementair mandaat met een lokaal uitvoerend mandaat en een privé-beroep te verbieden.DONDERDAG 6 JANUARI.Zonder de vergoedingen voor de dioxinecrisis is het inkomen in de land- en tuinbouw vorig jaar met ruim 20 procent gedaald. Dat beweert de Boerenbond. ù Verzekeringsmaatschappijen willen hun klanten verplichten om hun wagen uit te rusten met een goedgekeurd 'nadiefstalsysteem'. Zo'n systeem laat een gesloten auto na een tijdje stilvallen.VRIJDAG 7 JANUARI.De Raad van State vernietigt een Koninklijk Besluit dat de aanstelling van een veiligheidscoördinator op een bouwterrein verplicht maakt. ù Ispa, de Belgische vereniging van Internettoegangleveranciers, telde in november ruim 735.000 aansluitingen op Internet. Daarmee is de Internetmarkt in vier maanden tijd verdubbeld. ù De federale regering bereidt de oprichting voor van een permanent crisiscentrum dat operationeel wordt bij rampen in het buitenland en als landgenoten in het buitenland in gevaar verkeren. ù De Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) vindt dat de beleidsnota van Vlaams minister van Onderwijs Marleen Vanderpoorten (VLD) te veel afgestemd is op maatschappelijke verwachtingen en de verwachtingen van de leerlingen zelf negeert.ZATERDAG 8 JANUARI.Vlaams onderwijsminister Marleen Vanderpoorten (VLD) wil de leerlingen van de laatste twee jaar van het middelbaar onderwijs op school theoretische autorijlessen aanbieden. De fietsersbonden en de autorijscholen protesteren.