Maandag 14 december.
...

Maandag 14 december.Belgacom roept 170 vijftigplussers terug, die het bedrijf eerder met vervroegd pensioen stuurde. De christelijke vakbond meent dat dit getuigt van het ondoordachte personeelsbeleid van de telecomoperator.Dinsdag 15 december.De lezers van Knack en de kijkers van VTM roepen Marc Verwilghen (België), John Hume en David Trimble (Wereld), Jan Decleir (Cultuur), Woestijnvis (Media) en Dominique Van Roost (Sport) uit tot Mensen van het Jaar. ù Een dertigtal plaatsvervangende rechters in Aarlen en Namen leggen het werk neer. Ze protesteren tegen het feit dat invallers ondanks hun soms jarenlange ervaring nog altijd een bekwaamheidsexamen moeten afleggen voor hun vaste benoeming. ù Vice-premier Herman Van Rompuy (CVP) gaat bij het Hof van Cassatie in beroep tegen een beslissing door de Raad van State om de tuchtstraffen te vernietigen die hij had uitgesproken tegen twee speurders die volgens hem te kort waren geschoten in het onderzoek naar de verdwijning van Loubna Benaïssa. ù Vlaams parlementslid Patrick Lachaert (VLD) zegt dat een voortzetting van het afbraakbeleid van Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Steve Stevaert (SP) ertoe zal leiden dat zowat tien procent van Vlaanderens huizen en bedrijven tegen de vlakte gaan. De CVP van haar kant lijkt Stevaert nu toch te steunen. Woensdag 16 december.Artsen en ziekenfondsen komen overeen de honoraria voor huisbezoeken licht te verhogen. Die maatregel moet patiënten aanzetten om zelf op consultatie te komen, wat de huisartsen veel geld en tijd zou besparen. ù Het adviescomité voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen lanceert in de Senaat elf voorstellen voor een vrouwvriendelijker politiek. ù Een tiental familieleden en sympathisanten manifesteren op de trappen van het Brusselse justitiepaleis voor de voorwaardelijke vrijlating van drie leden van de Cellules Communistes Combattantes (CCC), die in de jaren tachtig na een bomaanslag door het hof van assisen veroordeeld werden tot levenslang. ù De ministerraad beslist om de 18,5 miljard frank aan verliezen van het Krediet aan de Nijverheid (NMKN) nog in te schrijven in de begroting van 1998.Donderdag 17 december.De Gazet van Antwerpen en het Belang van Limburg melden dat textielmagnaat Jan De Clerck zijn fiscale situatie volledig in orde heeft gebracht. De Clerck betaalt honderden miljoenen achterstallige belastingen en boetes. ù De eigenaar van de afgebroken villa in Meise eist een provisionele schadevergoeding van een half miljoen frank van de Vlaamse overheid.Vrijdag 18 december.De federale regering draagt Véronique Paulus bij de koning voor als de nieuwe gouverneur van Brussel. Paulus volgt Raymonde Dury op, die ontslag nam omwille van de heisa rond het Vlaams Blok-congres.