Dinsdag 1 december:
...

Dinsdag 1 december:De krant De Morgen viert zijn twintigste verjaardag. ù Het Woordenboek der Nederlandsche Taal, het dikste woordenboek ter wereld waaraan 147 jaar is gewerkt, wordt officieel voorgesteld. Het bevat woorden uit de periode 1500-1921. ù De Antwerpse architect bOb van Reeth zal als eerste Vlaamse bouwmeester de overheid adviseren bij nieuwe gebouwen en waken over de kwaliteit van de overheidsgebouwen. Woensdag 2 december:Vlaams minister van Vervoer Steve Stevaert (SP) start een onderzoek naar het uitlekken van een studie die stelt dat het vliegveld van Deurne slechts kan overleven als de startbaan wordt verlengd. ù De Post en het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding sluiten een conventie die postbodes ontslaat van de plicht om racistische of xenofobe pamfletten te verdelen. ù Dierenrechtenorganisatie Gaia protesteert voor het Brussels justitiepaleis tegen het opschorten van het verstrengde reglement voor de paardenmarkt in Anderlecht.Donderdag 3 december:Het aantal bestaansminimumtrekkers in ons land stijgt voor het achtste jaar op rij. De bejaarden met een gewaarborgd inkomen meegerekend, leven 241.000 Belgen van een bestaansminimum. ù In de Brusselse Noordwijk houden politie en rijkswacht een grootscheepse razzia tegen illegale prostitutie. Daarbij houden ze negen mensen aan, onder wie volgens het parket twee kopstukken van een mensenhandelnetwerk. (zie ook p. 120) ù De werknemers van de Vlaamse gemeenten, OCMW's en provincies dreigen met acties. De zowat 145.000 ambtenaren nemen het niet dat er alleen geld wordt uitgetrokken voor de topambtenaren.Vrijdag 4 december:Belgen die naar Rwanda willen, krijgen geen visum meer. Rwanda protesteert daarmee tegen de "onheuse behandeling" van haar landgenoten op de luchthaven van Zaventem. (zie ook p. 37) ù België stopt met de opwerking van kernbrandstof. Minister van Energie Jean-Pol Poncelet (PSC) stelt een commissie aan die moet zoeken naar alternatieve vormen van elektriciteitsproductie. ù De ministerraad keurt een koninklijk besluit goed waardoor de arbeidsduurvermindering tot 39 uur veralgemeend wordt vanaf 1 januari '99. ù Michel Nihoul wordt veroordeeld tot een onvoorwaardelijke celstraf van één jaar voor zijn aandeel in een frauduleuze vishandel. Normaal gezien moest hij tot september '99 in de cel blijven, maar daar komt nu een jaar bij. ù Giften vanaf vijfduizend frank aan politieke partijen moeten voortaan worden geregistreerd. ù De rijkswacht van Laken en de BOB van Asse rollen een bende van zes homejackers op, die verantwoordelijk wordt geacht voor een aantal diefstallen in en rond Brussel.Zaterdag 5 december:De Vereniging van Vlaamse Advocaten heeft twijfels over de rechtsgeldigheid van de zopas goedgekeurde wet die de verjaring van zware misdrijven moet tegengaan. ù Winterse buien zorgen voor enorme files en verschillende ongevallen op de autowegen.