MAANDAG 24 MAART :
...

MAANDAG 24 MAART :Het gerecht zoekt de Nederlander John Van Vliet. Die lichtte met zijn Antwerpse spookfirma Compu-Data Software werkzoekenden op die bij zijn bedrijf solliciteerden. Het parket van Namen tekent beroep aan tegen de vrijlating van Monique Cherton. Zij wordt verdacht van medeplichtigheid aan de ontvoering van Elizabeth Brichet. Maurits De Prins en Jozef Delcroix tekenen beroep aan tegen de verlenging van hun aanhouding. Ze worden beschuldigd van oplichting en schriftvervalsing bij de verkoop van Super Club-aandelen aan de Kempense Steenkolenmijnen in 1989. DINSDAG 25 MAART :Het tweetalige blad De Witte Mars/La Marche Blanche wordt op vijftigduizend exemplaren verspreid over het hele land. Dat gebeurt op initiatief van de Witte Comités en de ouders van vermiste en vermoorde kinderen. Uit een opiniepeiling voor de krant La Libre Belgique blijkt dat zeventig procent van de Belgen een nieuwe regering wil. Volgens de enquête steekt de PRL in Wallonië de PS voorbij in populariteit. De CVP-fractie van het Vlaams parlement protesteert tegen de aanstelling van ex-minister Willy Claes (SP) tot voorzitter van de Dienst voor Scheepvaart. Zijn mandaat duurt zes jaar. Volgens Test-Aankoop zijn de tarieven van telefoonmaatschappij Belgacom stukken hoger dan elders in Europa. Het hanteren van tariefeenheden maakt telefoneren in België duur. Ook de abonnementskosten liggen boven het internationale gemiddelde. Belgacom kondigt aanpassingen aan. De evenementengroepFlanders Eventhall wil tegen 1999 in Vilvoorde een zaal openen voor de opvoering van langlopende musicals. De zaal moet plaats bieden aan 2.000 toeschouwers. WOENSDAG 26 MAART :Voormalig PS-kaderlid Merry Hermanus wordt voorlopig vrijgelaten. Hij werd twee maanden geleden aangehouden in de omkoopaffaire rond vliegtuigbouwer Dassault. Hermanus zou 30 miljoen frank ontvangen hebben van Dassault in opdracht van ex-PS-voorzitter Guy Spitaels. In Brugge betogen ruim 2.000 mensen tegen de besparingsplannen van de regering voor de rusthuizen. De subsidies aan rusthuizen worden met meer dan een miljard frank verminderd. Cockerill Sambre leed in 1996 een verlies van 9 miljard frank. Het negatieve resultaat werd beïnvloed door de aanleg van een provisie van zes miljard frank voor het herstructureringsplan Horizon 2000. DONDERDAG 27 MAART :De telecommunicatiegroep Alcatel Bell zet eind september de activiteiten in het Henegouwse Colfontaine stop. Ook bij ander afdelingen verdwijnen banen. In totaal zullen enkele honderden jobs sneuvelen. Uit het jaarboek ?Gezondheidsindicatoren? blijkt dat in Vlaanderen het aantal verkeersslachtoffers daalde in 1995. Ook het aantal overlijdens bij kinderen voor hun eerste levensjaar neemt af. De overheid toont zich wel verontrust over de hoge sterftegraad door longkanker in arrondissement Dendermonde. De kamer van beroep van het vrij gesubsidieerd onderwijs zet het ontslag van directeur Hugo Vanheeswijck van het O.L.V.-Lyceum in Genk om in een schorsing van twee jaar. Daarmee komt een einde aan een langdurig en geruchtmakend conflict tussen de directeur en het schoolbestuur. Op initiatief van de beweging Helaba van pater Luc Versteylen planten honderden kinderen elk een boom op de middenberm van de E19 tussen Brussel en Antwerpen. Het ?Witte Kinderbos? wordt een monument voor alle verdwenen, vermoorde en verongelukte kinderen. Een deel van de 550 Belgische para's die in Congo gelegerd zijn, verhuist vanuit de hoofdstad Brazzaville naar de havenstad Pointe Noire. De ouders van vermoorde en vermiste kinderen hebben met De Witte Mars/La Marche Blanche een eigen krant.