MAANDAG 10 MAART :
...

MAANDAG 10 MAART :Federaal minister van Volksgezondheid Marcel Colla (SP) wil het aantal hartcentra en gespecialiseerde centra voor harttransplantaties beperken. Bestaande centra moeten fuseren of verdwijnen. De federale minister van ArbeidMiet Smet (CVP) meldt dat zes vakbonden erkend zijn als bedrijven in moeilijkheden. Daardoor kunnen ze werknemers vanaf 52 jaar met brugpensioen sturen en ontslagen vermijden. Vlaams ministervan TewerkstellingTheo Kelchtermans (CVP) en VDAB-baas Yvan Bostyn ontkennen dat een auditrapport over de werking van de dienst de voorbode is van ontslagen. De christelijke ambtenarenvakbond CCOD treedt Kelchtermans bij en beschuldigt de socialistische ACOD van paniekzaaien. DINSDAG 11 MAART :Hogeschoolstudenten in de kinesitherapie betogen voor de maatregelen van onderwijsminister Luc Van den Bossche (SP) om de kinesistenvorming aan de hogescholen toe te wijzen. In het ontwerpdecreet dat Van den Bossche voorbereidt, blijkt ook dat de richtingen logopedie, dieetleer en audiologie naar de hogescholen gaan. In Nieuwpoort arriveren Britse schapentransporten. Die werden vijf maanden geleden onderbroken na acties van de dierenorganisatie Gaia. De Veurnse rechtbank verbood Gaia het schapenvervoer nog voort te verstoren. WOENSDAG 12 MAART :Prinses Astrid wordt luitenant-kolonel in de medische dienst van het leger. De benoeming staat in het teken van de volledige gelijkheid tussen dochters en zonen van de koning. Sabena sluit 1996 af met een verlies van 8,8 miljard frank, maar gedelegeerd bestuurder Paul Reutlinger verklaart dat de groep nu weer groei kent. In juli bekijkt Swissair, dat 49,5 procent van de aandelen bezit, of Sabena binnen de gestelde begroting blijft. (Zie ook p. 34)DONDERDAG 13 MAART :Het Wereld Natuurfonds meldt dat de kwaliteit van bron- en putwater in België achteruit gaat. Alleen dankzij de drinkwatermaatschappijen blijft het leidingwater gezond. VU-voorzitterBert Anciaux pleit in zijn boek ?Kinderen van de hoop? voor samenwerking met mensen uit verschillende partijen. Ambtenaren van het Bosbeheer van het Zoniënwoud zoeken de honden die al twaalf reeën doodden in het bos bij Brussel. De boswachters vragen loslopende honden te melden. In heel het land nemen gemeenten maatregelen tegen ontvoeringspogingen aan de schoolpoort. Kinderen mogen de school enkel verlaten in het gezelschap van de ouders. De schoolpoorten blijven gedurende de dag gesloten. In Gent protesteert de Fietsersbond tegen de beslissing van de NMBS om de bewaking van de fietsstallingen in Gent, Antwerpen en Mechelen af te schaffen. Dat gaat in tegen de beloften van minister van Verkeer, Michel Daerden (PS), om in het beheerscontract van de NMBS een clausule op te nemen die in veilige fietstallingen voorziet. VRIJDAG 14 MAART :Twee Vlaamse wetenschappers, neuroloog Luc Vande Gaer en klinisch bioloog Ernest Van den Driessche, stellen dat een herpesvirus multiple sclerose (MS) kan veroorzaken. Als dat klopt, kan een MS-vaccin worden gemaakt. Het Leuvense Rega-instituut zou zo'n vaccin in ontwikkeling hebben. Het protest tegen de toelatingsproef voor kandidaat-studenten geneeskunde neemt toe. Universiteiten bieden bijwerklessen aan. Scholieren en hun ouders stappen naar het Arbitragehof. Ze willen dat het Hof de proef onwettig verklaart, omdat ze kozen voor een studierichting die het hen nu moeilijk maakt de studie geneeskunde aan te vatten. ZATERDAG 15 MAART :De Gouden Uil, de belangrijkste Vlaamse literaire prijs, gaat naar drie Nederlandse auteurs : Joke van Leeuwen in de categorie jeugd- en kinderboeken, Elsbeth Etty voor non-fictie en A.F. Th. van der Heijden voor literatuur. De Jonge Gouden Uil, een prijs uitgereikt door Vlaamse en Nederlandse scholieren, gaat naar respectievelijk Joke van Leeuwen, Reinout van der Heijden en Renate Dorrestein. MAANDAG 17 MAART :Bij een aanslag in Molenbeek komen vier mensen om het leven. De politie ondervraagt zes mogelijke verdachten. Vorsers Vande Gaer en Van den Driessche : wetenschappelijke doorbraak geeft MS-patiënten hoop.