MAANDAG 24 FEBRUARI :
...

MAANDAG 24 FEBRUARI :Met meer dan 96 procent van de stemmen wordt Louis Michel herverkozen tot voorzitter van de PRL. De voorzitters van de Kamerfracties raken het eens over een voorstel dat parlementsleden hun vermogen moeten aangeven en een lijst met mandaten moeten overhandigen. DINSDAG 25 FEBRUARI :Op 77-jarige leeftijd overlijdt kunstenaar Vic Gentils. Hij werd vooral bekend met zijn assemblages van piano-onderdelen. BinnenlandministerJohan Vande Lanotte (SP) presenteert zijn nota over de modernisering van de gemeentepolitie. Hij wil het aantal officieren verminderen en een verjonging doorvoeren. In een brief aan de partijleden stelt Rik Daems zich kandidaat voor het voorzitterschap van de VLD. De Vlaamse regering beslist om de schuldenlast van Antwerpen te herschikken. Daardoor krijgt de stad de volgende vier jaar een investeringsmogelijkheid van drie miljard frank. Een paar uur nadat hij een speurder belde met de vraag om opnieuw verhoord te worden over de verdwijning van het meisje Elisabeth Brichet, verongelukt Jean-Marc Houdmont. De pedofiel werd in de zaak geruime tijd als hoofdverdachte beschouwd. WOENSDAG 26 FEBRUARI :Op basis van een studie over de effecten van de demografische ontwikkeling op de werkgelegenheid voorspelt de Franse professor Géry Coomans dat de werkloosheidsgraad in Vlaanderen op middellange termijn zal dalen tot beneden vijf procent en in Wallonië op tien tot vijftien procent zal blijven liggen. De regering beslist dat bedrijven die in dorpskommen of landbouwzones ontstonden, maar door hun activiteiten zonevreemd zijn geworden, onder bepaalde voorwaarden toch kunnen uitbreiden. Agalev beschouwt dit als een uitholling van het Structuurplan. In het Antwerpse Rubenshuis wordt een kras vastgesteld in een zelfportret van Pieter Paul Rubens. Uit het museum was de zondag voordien een beeldje gestolen en werden in het Gentse Museum voor Schone Kunsten vijf schilderijen met een scherp voorwerp beschadigd. Er komt een nieuwe verkeersregeling die voorrang geeft aan auto's die al op een rotonde rijden, ten overstaan van wagens die het rond verkeersplein bereiken. DONDERDAG 27 FEBRUARI :De ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie Johan Vande Lanotte (SP) en Stefaan De Clerck (CVP) sturen eerste-voorzitter van de Raad van State Gustaaf Baeteman naar het Hof van Cassatie. Daar moet Baeteman zich verantwoorden voor de twee aanbevelingsbrieven die hij schreef voor kandidaat-notarissen. Na de Kamer beslist ook de Senaat dat het gerecht niet langer de toestemming van het parlement moet krijgen om een parlementslid te vervolgen. VRIJDAG 28 FEBRUARI :Eerste-minister Jean-Luc Dehaene (CVP) deelt mee dat zijn ploeg het regeerakkoord zal ?actualiseren?. Half maart komen zijn topministers bijeen om de begroting '97 bij te sturen en het regeringsbeleid te evalueren. Agalev-KamerlidJef Tavernier vraagt een verbod op alle giften aan met politieke partijen verbonden verenigingen. Op een lijst uit 1991 met verenigingen die officieel erkend zijn om fiscaal aftrekbare giften te ontvangen, vindt Agalev er twaalf met banden met CVP, PSC, SP, PS, VLD, VU of FDF. Belgacom kan over twee jaar met vijfduizend werknemers minder draaien. Dat meldt een nota van general managerTony Jossa. Er is geen sprake van gedwongen ontslagen. De voetbalbond en VTM verlengen hun contract over de uitzendrechten op het Belgisch voetbal. De afgelopen weken leek VT4 het contract te zullen binnenhalen. ZATERDAG 1 MAART :In Brussel opent de bouwbeurs ?Batibouw? haar deuren voor het publiek. ZONDAG 2 MAART :BRTN-topman Bert De Graeve verschijnt in ?Schalkse ruiters?. De programmamakers Bart De Pauw en Tom Lenaerts hadden de afgelopen weken rond de komst van De Graeve een hype gecreëerd. Batibouw is open.