MAANDAG 17 FEBRUARI :
...

MAANDAG 17 FEBRUARI :Uit een onderzoek van de KU Leuven blijkt dat 15 procent van de parlementsleden de helft van het werk doet. Vooral de oppositie werkt hard. Leden van de meerderheid ?dienen als machtsbasis voor de regering,? poneert het rapport. In Duitstalig België overlijdt PSC-politicus Johann Weynand (74). Hij werd in 1974 de eerste voorzitter van de Raad van de Duitse Cultuurgemeenschap, de voorloper van het parlement van Duitstalig België. DINSDAG 18 FEBRUARI :VU-politicus Willy Kuijpers (60) neemt afscheid van het parlement, waarin hij een kwarteeuw zetelde. Hij blijft burgemeester van Herent. Bij een ongeval met een duwkonvooi komen 28 containers geladen met chemicaliën in het Schelde-Rijnkanaal terecht. De opsporing en berging van de vracht sturen het scheepsverkeer in de war. De Vlaamse gouverneurLode De Witte schorst de beslissing van de Wemmelse gemeenteraad om brandinterventies door de eigenaars van de betrokken huizen te laten betalen. De Witte zegt dat de gemeente verplicht is hulp te bieden bij brand. Een valse bommelding in het Brusselse Zuidstation belemmert de avondspits. Volgens de NMBS zitten er 20.000 reizigers vast. WOENSDAG 19 FEBRUARI :De Rechtbank van Koophandel in Brussel beslist dat het Rode Kruis geen zieken meer mag vervoeren, maar nog wel mag optreden in geval van ongevallen of rampen. Het vonnis komt er op vraag van de Belgische Unie van Ambulanciers. Die beschuldigde het Rode Kruis van oneerlijke concurrentie, omdat het vrijwilligers inzet en ook nog gesubsidieerd wordt. Het Rode Kruis gaat in beroep. DONDERDAG 20 FEBRUARI :Belgacom boekt 13 miljard frank winst. Toch moeten er banen sneuvelen, zeker met het oog op volgend jaar. Dan wordt de telemarkt volledig vrij. De Belgische Staatsveiligheid krijgt een woordvoerster. De juriste Hilde Lemmens (27) werkte voordien op het ministerie van Justitie, het Commissariaat voor de Vluchtelingen en de juridische dienst van de Staatsveiligheid. ToneelacteurCyriel Van Gent (pseudoniem van Cyriel Verbrugghen) sterft op 73-jarige leeftijd. Hij werkte bij de openbare omroep, de Brusselse KVS en sinds 1966 bij het Gentse NTG. Van Gent was ook vaak op televisie te zien. Het stormweer eist een mensenleven in Zeebrugge. In Limburg beschadigt een windhoos tientallen huizen. In de Antwerpse haven gaan containers aan het schuiven. Gents hoogleraarBrice De Ruyver pleit ervoor om de drugshandel hard aan te pakken, maar het bezit van cannabis voor eigen gebruik niet te vervolgen. Zijn stellingname ontlokt tevredenheid bij de VZW Canassistance, die drugsgebruikers bij het gerecht bijstaat, en woede bij ouders. België komt het Verdrag van Rio niet na. Dat geeft staatssecretaris voor Leefmilieu Jan Peeters (SP) toe. De CO2-uitstoot zal tegen het jaar 2000 niet dalen, maar stijgen. Peeters wil een vierjarenplan opstellen om de milieudoelstelling te bereiken. VRIJDAG 21 FEBRUARI :In de Bende-commissie wordt het verhaal bevestigd dat de Nijvelse procureur-generaal Jean Deprêtre elk onderzoek naar een extreem-rechts complot tegenwerkte. ZONDAG 23 FEBRUARI :Luc Neuckermans, chef Binnenland-Buitenland-Economie van Het Nieuwsblad-De Gentenaar overlijdt op 48-jarige leeftijd. Hij was een uitstekend journalist en een bescheiden, boeiend collega. Neuckermans begon zijn carrière bij het agentschap Belga. Hij werkte sinds 1984 voor de VUM-kranten. De Waalse journalistChristophe Vanhex (25), die voor de publieke omroep in Namen de zaak-Dutroux volgde, komt om het leven bij een auto-ongeluk. Er wordt gedacht aan een aanslag. De PRL herverkiest Louis Michel tot voorzitter. Hij was de enige kandidaat. De dierenrechtenorganisatie Gaia protesteert tegen de Geraardsbergse traditie om wijn te drinken waarin een visje zwemt. Dat is volgens Gaia in strijd met de wet op de dierenbescherming. Containers in het Schelde-Rijnkanaal.