MAANDAG 3 FEBRUARI :
...

MAANDAG 3 FEBRUARI :Het ministerie van Financiën schort de vier jaar bestaande operatie op waardoor fiscale aangiften geautomatiseerd worden. Daardoor moeten gepensioneerden nu hun belastingaangifte over 1995 en '96 invullen en lopen ze de kans twee keer kort na elkaar belasting te betalen. Vandaar dat ze protesteren. DINSDAG 4 FEBRUARI :Inspecteur-generaal van de Mestbank François Stuyckens zegt dat er vorig jaar 160 vergunningen tot uitbreiding zijn geleverd aan landbouwers die daar niet voor in aanmerking komen. De schuld ligt bij de gemeentebesturen die het mestdecreet aan hun laars lappen. (zie ook p. 10)Volgens de verbruikersorganisatie Test-Aankoop zijn de nieuw ontworpen kleine wagens een stuk veiliger dan tien jaar geleden, maar voldoen ze nog niet aan de normen die twee Europese richtlijnen vanaf 1998 opleggen. WOENSDAG 5 FEBRUARI :Korporaal Olivier Gossye wordt in Jemappes begraven. Hij maakte deel uit van de VN-vredesmacht in Oost-Slavonië en werd in Vukovar door een volksserviër neergeschoten. Gossye is de negentiende Belg die als blauwhelm sneuvelt. Het onderwijstijdschriftKlasse meldt dat meer dan tachtig procent van de leerkrachten in het secundair onderwijs met drugs wordt geconfronteerd. De drugsgebruikers worden steeds jonger en het drugsgebruik neemt toe in alle scholen. Een peiling in het hoger onderwijs levert andere resultaten : een op drie docenten zegt van drugs niets te merken, een op drie meldt een stijging. DONDERDAG 6 FEBRUARI :Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking Reginald Moreels (CVP) ontkent dat de zes nieuwe bestuursdirecteurs voor het hervormde Algemeen Bestuur Ontwikkelingssamenwerking (Abos) benoemd werden op grond van hun politieke kleur. In Brussel betogen zo'n 3.000 leden van de christelijke vakbond ACV en de socialistische bond ABVV voor een rechtvaardiger pensioen voor deeltijdwerkers. Het gaat vooral om vrouwen die deeltijds gingen werken en daardoor het risico lopen na 45 jaar werken een pensioen te krijgen waarvan ze niet kunnen leven. De bonden vragen welvaartsvastheid voor alle pensioenen. De werkgeversorganisatie VBO reageert positief op de plannen van minister van Arbeid Miet Smet (CVP) om deeltijdarbeid te bevorderen. De werknemers verwachten moeilijkheden in verband met de praktische organisatie en wijzen erop dat onze wetgeving deeltijdse arbeid duurder maakt dan voltijdse. De Belgische bisschoppen en het ministerie van Justitie sluiten een overeenkomst waardoor leken die de verantwoordelijkheid voor een parochie overnemen van een priester, voortaan bezoldigd zullen worden. De nieuwe ?parochie-assistenten? krijgen een omschreven statuut. Steeds meer parochies vallen zonder pastoor. De Senaat keurt de wet op de nachtarbeid goed. Arbeid tussen 20 en 6 uur blijft verboden, maar afwijkingen kunnen worden toegestaan. Europa wil dat die afwijkingen gelijk gelden voor mannen en vrouwen. CVP-KamerlidJos Ansoms (CVP) dringt aan op de uitvaardiging van de KB's op de wet op de onbemande camera's, die vorig jaar werd goedgekeurd. Hij reageert op het bericht dat de rijkswacht te veel werk heeft en daarom het toezicht op het verkeer verwaarloost. Ernest De Vuyst neemt ontslag als voorzitter van de Belgische Wielrijdersbond (BWB). Laurent De Backer, voorzitter van de Sportcommissie, volgt hem op. Ook bondscoach Eddy Merckx stapt op. VRIJDAG 7 FEBRUARI :Studenten kinesitherapie van de VU Brussel voeren actie bij het kabinet Onderwijs. Ze willen dat minister Luc Van den Bossche (SP) terugkomt op zijn beslissing de opleiding kinesitherapie aan de hogescholen toe te wijzen.