MAANDAG 6 JANUARI :
...

MAANDAG 6 JANUARI :Premier Jean-Luc Dehaene (CVP) en staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking Reginald Moreels (CVP), kennen 600 miljoen frank ontwikkelingshulp toe aan Burkina Faso. Daarmee moeten projecten worden opgezet die leiden naar een diepergaande democratisering. Een SP-studie over het systeem van Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen (PWA's) meldt dat het stelsel niet dé oplossing biedt voor werkloosheid, maar wel veel voordelen inhoudt. De doelgroep van langdurig werklozen wordt bereikt en zwartwerk wordt bestreden. Zowel PWA'ers als degenen die ze tewerkstellen, zijn tevreden. Sabena-topmanPaul Reutlinger meldt een miljardenverlies. Redenen zijn de stijging van de landingsrechten, sociale onrust en stakingen. Reutlinger wil Sabena-piloten uitvlaggen naar Zwitserland, waar de loonbelasting maar twintig procent beloopt. DINSDAG 7 JANUARI :De gemeente Theux begraaft de brandweerlieden die bij een gasexplosie om het leven kwamen. De ontploffing zou veroorzaakt zijn door een slecht gelaste verbinding tussen twee leidingen. Uit de in beslag genomen ledenlijst van de VZW Abrasax (Forchies-la-Marche) blijkt dat verscheidene politieambtenaren lid zijn van die satanssekte. Het Comité-P, dat de werking van politiediensten moet controleren, meldt dat een Brussels politieofficier lid is van de Japanse sekte Sukyo Mahikari, die door de Staatsveiligheid als gevaarlijk wordt omschreven. Boze ACV-vrouwen protesteren in Lokeren bij de woning van minister van Arbeid Miet Smet (CVP) tegen de nieuwe wet op de nachtarbeid. Nachtarbeid blijft wettelijk verboden, maar de uitzonderingen zijn voortaan voor iedereen gelijk. De ACV-vrouwen vragen sociale maatregelen nachtelijk openbaar vervoer en eisen dat het niet-verplichte karakter van nachtwerk in de wet moet worden opgenomen. Vlaams minister van LeefmilieuTheo Kelchtermans (CVP) schort de jacht op waterwild op tot 18 januari. Wegens de hevige koude gebruiken de vogels te veel van hun vetreserves en verzwakken ze. DONDERDAG 9 JANUARI :Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CVP) verleent eervol ontslag aan de in opspraak gekomen procureur-generaal Georges Demanet. De Clerck stelt dat hij op dat besluit terugkomt als blijkt dat Demanet strafrechterlijk te veroordelen feiten zou gepleegd hebben. Bij een zestigtal huiszoekingen over het hele land worden duizenden cassettes met pedofiele porno in beslag genomen. De adressen komen van Interpol. Ze werden bezorgd uit Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, waar postorderbedrijven dat soort films verkopen. De AntwerpseBank Max Fisher gaat failliet. Ze kwam in opspraak voor witwassen van drugsgeld. Bij een huiszoeking werd ernstige fraude ontdekt. De Commissie voor het Bank- en Financiewezen trok haar vergunning in, waarop de bank de boeken neerlegde. ZATERDAG 11 JANUARI :De Waalse regering roept een vergadering samen waaraan vakbonden en curatoren van het failliete staalbedrijf Forges de Clabecq deelnemen. De vakbonden willen dat alle 1.800 arbeiders aan de slag kunnen blijven, zodat lopende orders kunnen worden uitgevoerd. De curatoren zien werk voor 100 arbeiders, die terrein en bedrijf onderhouden tot een overnemer is gevonden. ZONDAG 12 JANUARI :Ballonvaarders Wim Verstraeten en de Zwitser Bertrand Piccard maken zes uur na hun opstijgen in Zwitserland een noodlanding met de Breitling Orbiter, een ballon ontworpen om een vlucht rond de wereld te maken. Een lek in de kerosineleiding maakte beide piloten misselijk. De cabine kon onbeschadigd worden opgevist uit de Middellandse Zee. Na de hevige koude die wegen in glijbanen veranderde, met honderden ongevallen als gevolg, brengt de plotselinge dooi al even veel ellende. De verzekeringsmaatschappijen staan voor een recordaantal aangiften van schade door gesprongen waterleidingen.