MAANDAG 9 DECEMBER :
...

MAANDAG 9 DECEMBER :Frankrijk. In Parijs begint een monsterproces tegen een islamistisch netwerk dat verantwoordelijk wordt geacht voor aanslagen in Marokko. Er zijn extreme veiligheidsmaatregelen afgekondigd. VN. Secretaris-generaal Boutros Boutros-Ghali geeft toestemming voor het opstarten van het olie-voor-voedselplan voor Irak. Daardoor kunnen de Irakezen voor het eerst sinds 1991 een beperkte en gecontroleerde hoeveelheid olie uitvoeren. De opbrengst gaat naar voedsel en medicijnen voor de Iraakse burgers, de kosten van de VN en oorlogsschadebetalingen aan Koeweit. Spanje. Premier José Maria Aznar wil de zwijgplicht, die nu al geldt voor ministers, uitbreiden tot staatssecretarissen en hooggeplaatste ambtenaren. In hetzelfde wetsvoorstel wordt ook de macht van de premier versterkt. Een ontslagnemende regering zal ook geen beslissingen meer mogen nemen die het toekomstige beleid van de nieuwe regering bemoeilijken. Egypte. In Nairobi sterft de bekende Britse archeologe Mary Leakey (83). Ze was de weduwe van Louis Leakey, met wie ze baanbrekend onderzoek deed naar de herkomst van de mens. DINSDAG 10 DECEMBER :Tsjechië. De Tsjechische en Duitse regering gaan akkoord over een tekst, waarin de Duitsers hun excuses aanbieden voor de nazi-bezetting van 1938 tot '45. De Tsjechen verontschuldigen zich voor het leed van onschuldigen bij de verjaging van de Sudetenduitsers na de oorlog. Dit effent de weg voor de toetreding van Tsjechië tot de EU en de Navo. Duitsland. Volgens de Stichting Wereldbevolking is de groei van de wereldbevolking in 1996 voor het eerst gedaald. Ze bedraagt nu 1,48 procent tegenover 1,72 procent tien jaar geleden. WOENSDAG 11 DECEMBER :VN. In het ?State of the World's Children 1997? roept Unicef onderwijs uit tot het belangrijkste wapen in de strijd tegen de kinderarbeid. Het rapport, dat verschijnt op de vijftigste verjaardag van de VN-kinderorganisatie, gaat integraal over kinderarbeid, een wijdverbreid fenomeen dat niet enkel voorkomt in ontwikkelingslanden. In tegenstelling tot wat meestal wordt gedacht, komen de meeste misbruiken niet voor in de industrie maar in de landbouw. Hongkong. De Scheepsmagnaat Tung Chee-hwa wordt met instemming van Peking de toekomstige voorzitter van de ?Speciale Administratieve Regio? Hongkong. DONDERDAG 12 DECEMBER :Italië. Rome zal eindelijk de heilige obelisk teruggeven aan Ethiopië. Die werd zo'n zestig jaar geleden meegenomen door de Italiaanse fascisten. EU. Het Europees parlement keurt de begroting van 1997 goed. Die blijft even hoog als die van 1996, door de besparingen op de landbouwuitgaven en in de fondsen voor regionale en sociale steun. VRIJDAG 13 DECEMBER :Zuid-Afrika. President Nelson Mandela gaat akkoord met een verlenging van de termijn waarbinnen verzoeken voor amnestie kunnen worden ingediend bij de Waarheidscommissie. ZATERDAG 14 DECEMBER :Irak. Twee oppositiegroepen eisen de verantwoordelijkheid op voor de moordpoging op Uday Hoessein, de lievelingszoon van president Saddam Hoessein. Die werd bij de aanslag gewond. Duitsland. Volgens het weekblad Der Spiegel schrijft de Turks-Koerdische Arbeiderspartij PKK een brief aan de regering van kanselier Helmut Kohl, waarin ze belooft niet langer aanslagen te plegen op Duits grondgebied. VS. In New Orleans ramt een op drift geraakt Liberiaans schip de kade. Daarbij stort een winkelcentrum in. Er vallen minstens honderd gewonden. ZONDAG 15 DECEMBER :Somalië. In de hoofdstad Mogadishu komen minstens 80 mensen om bij gevechten tussen rivaliserende rebellen. Bagdad : voedsel in ruil voor olie.