MAANDAG 2 DECEMBER :
...

MAANDAG 2 DECEMBER :Karel Vinck (58), gedelegeerd bestuurder van de non-ferrogroep Union Minière wordt verkozen tot voorzitter van de Vlaamse werkgeversorganisatie VEV. Hij volgt huidig voorzitter Johan De Muynck op in mei volgend jaar. De Leuvense ?kotbazen? krijgen tien in plaats van drie jaar om de studentenkamers in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Vlaams decreet. De verlenging komt op vraag van de studenten die vrezen dat een verstrakking van de bepalingen de huurprijzen nog meer de hoogte in jaagt. In Elverdinge sterven twee bejaarden bij een brand in een seniorenhome. De 86 andere bewoners kunnen worden gered. De abortuscentra willen dat hun patiënten hetzelfde remgeld betalen als in ziekenhuizen die zwangerschapsonderbreking uitvoeren. Dat zou de staat 74 miljoen frank meer kosten. Zeventig procent van de abortussen gebeurt in de centra en die kosten de staat drie procent minder dan de dertig procent die in ziekenhuizen worden uitgevoerd. DINSDAG 3 DECEMBER :Vlaams minister van Leefmilieu, Theo Kelchtermans sluit een tweede milieuovereenkomst af met de gemeenten. De convenant stelt de minimale eisen vast waaraan het gemeentelijk milieubeleid moet voldoen. De nadruk valt op het voorkomen van afval. Na een gunstig rapport van procureur-generaal Eliane Liekendael van het Hof van Cassatie gaat de Bergense procureur-generaal Georges Demanet weer aan het werk. Hij nam in september buitengewoon verlof omdat zijn zoon Philippe in opspraak kwam in het aan de zaak- Dutroux gekoppelde dossier van autozwendel. Dat blijkt ondertussen omvangrijker dan vermoed. Een geldtransport wordt in Leuven overvallen. Volgens de rijkswacht hield vervoerder GMIC zich niet aan de afspraken. De rijkswacht werd niet tijdig op de hoogte gebracht van een gewijzigd tijdschema en kon het transport niet afdoende beschermen. WOENSDAG 4 DECEMBER :De Federatie van Belgische Transporteurs (Febetra) eist vergoeding van de schade geleden door de blokkade van Franse vrachtvoerders. Naar schatting leden zo'n 450 bedrijven schade. Uit een enquête van het maandblad Klasse blijkt dat leerkrachten steeds meer tijd besteden aan de opvang van problemen bij hun leerlingen. Het blad wijst erop dat leraren attenter zijn geworden voor problemen en dat leerlingen ook mondiger worden. In Tielt ontdekt de provinciale dienst Milieuinspectie bij Servi-lab, een bedrijf dat onder meer chemisch afval analyseert, acht licht radioactieve vaten. De bedrijfsleider wil de herkomst ervan niet naar buiten brengen, maar zegt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. DONDERDAG 5 DECEMBER :Johan Leman, voorzitter van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding, wil klacht indienen tegen ?het racistische karakter van het 70-puntenprogramma? van het Vlaams Blok. In Antwerpen rolt de politie twee organisaties op die zich met drugssmokkel bezighouden. Heroïne wordt vanuit Turkije over Antwerpen naar Spanje, Frankrijk en Duitsland gesmokkeld. In totaal worden dertig personen aangehouden. VRIJDAG 6 DECEMBER :Met de opening van de vernieuwde Ancienne Belgique heeft Brussel een Vlaams muziekcentrum. Critici noemen de subsidies zo laag dat geen artistieke risico's kunnen genomen worden. De Prijs van de Vlaamse Gemeenschap gaat naar de 44.000 leerkrachten in kleuter- en lager onderwijs. Ze krijgen hem voor hun dagelijkse inzet. ZATERDAG 7 DECEMBER :De Taiwanese minister van Buitenlandse zaken John Chang brengt een ?privé-bezoek? aan België. Het maakt deel uit van pogingen van het eiland om internationaal erkend te worden. Taiwan heeft in Brussel een economische en culturele dienst. De Antwerpse haven wordt verlamd door een staking van het stadspersoneel. Dat protesteert tegen het nieuwe statuut voor de ambtenaren nu de haven van Antwerpen een autonoom bedrijf wordt. De vakbonden vinden dat het nieuwe statuut de werkzekerheid aantast. Ancienne Belgique : Vlaams centrum in Brussel.