MAANDAG 25 NOVEMBER :
...

MAANDAG 25 NOVEMBER :De Handelsrechtbank van Sint-Niklaas verklaart de NV Sole Mio Manta, ooit wereldberoemd om zijn wollen dekens, failliet. Tien jaar geleden werkten er nog zeshonderd mensen, nu nog zeventien. Vlaams minister van Economie Eric Van Rompuy (CVP) legt de sociale partners een plan voor waarbij bedrijven, die nieuwe en laaggeschoolde werknemers in dienst nemen, minder onroerende voorheffing moeten betalen. Een eerder voorstel om de vennootschapsbelasting te verlagen, was door de Waalse regering aangevochten. WOENSDAG 27 NOVEMBER :De Correctionele Rechtbank in Gent veroordeelt vier kopstukken van de Bende van Le Milliardaire bij verstek tot vijf jaar gevangenis wegens handel in vrouwen die tot prostitutie werden gedwongen. Bendeleider Robert Van Engeland, die nu de Nederlandse nationaliteit heeft, moet 50 miljoen frank aan boetes en achterstallige SZ-bijdragen betalen. Overheid, artsen en ziekenfondsen sluiten een akkoord over het aantal artsen, de pensioenleeftijd, de groepspraktijken en het centraal medisch dossier. De huisarts wordt vanaf '98 de centrale figuur in alle medische dossiers van een patiënt. DONDERDAG 28 NOVEMBER :In de Senaat beslist de Commissie voor Institutionele Hervormingen dat alle kandidaat-rechters voor het Arbitragehof zich moeten komen voorstellen. Eén maand geleden was er een akkoord om commissaris-generaal voor de vluchtelingen Marc Bossuyt (VLD) te benoemen, maar dat werd uitgesteld omdat men het gerecht wil depolitiseren. In Spy, bij Namen, wordt een geldtransport van Brinks Ziegler overvallen. De vier gangsters beschieten het voertuig gedurende acht minuten met zware wapens, maken geen buit maar verwonden twee van de drie geldkoeriers. Eén uur vroeger was er in Rhines al een mislukte overval op een Securitas-transport. VRIJDAG 29 NOVEMBER :De grote drie vakbonden ACV, ABVV en ACLVB overleggen met premier Jean-Luc Dehaene (CVP) over zijn voorstel voor de loonnormen voor de komende twee jaar. Het overleg met de werkgevers daarover sprong af op 4 november. Dehaene denkt aan een maximale loonstijging met 6,1 procent. De bonden eisen 6,5 procent, het VBO wil niet verder gaan dan 5,2 procent. De Britse ferrymaatschappijP&O maakt bekend dat de fusie met North Sea Ferries zal leiden tot het schrappen van veertig jobs in Zeebrugge. De ferries in Zeebrugge worden overstelpt door vrachtwagenverkeer naar Engeland, dat vanuit Frankrijk onmogelijk is door een blokkade van truckers. ZATERDAG 30 NOVEMBER :Tijdens het CVP-congres in Gent wordt Marc Van Peel met 93 procent van de stemmen tot voorzitter gekozen. Van Peel volgde op 6 juni van dit jaar Johan Van Hecke op, die ontslag nam wegens privé-problemen. Het congres heeft als thema ?Voorrang voor kinderen? en wil kinderrechten in de grondwet opgenomen zien. De werkgroep Vrouw en Maatschappij pleit voor een koninklijk en een Vlaams commissaris voor de rechten van het kind. Tijdens een studiedag in Namen opteert de PSC voor een federale criminele politiedienst onder de bevoegdheid van de minister van Justitie. Dat staat haaks op het plan van binnenlandminister Johan Vande Lanotte (SP). Die wil de gerechtelijke politie in de rijkswacht incorporeren. ZONDAG 1 DECEMBER :Op zijn sociaal congres in De Haan pleit het Vlaams Blok voor één grote Vlaamse kredietinstelling. Het Blok wil vreemdelingen, die zes maanden werkloos zijn, naar hun land terugsturen en bedrijven, die vreemdelingen in dienst nemen, extra belasten. MAANDAG 2 DECEMBER :Volgens De Morgen gaat het Comité-P, dat controle uitoefent op de politiediensten, bij het parket een dossier indienen tegen hoge officieren van de Antwerpse politie. Die zouden criminelen uit het drugs- en prostitutiemilieu beschermen. Eric Van Rompuy wil nieuwe jobs via een lagere onroerende voorheffing.