MAANDAG 18 NOVEMBER :
...

MAANDAG 18 NOVEMBER :In Brussel wordt voor het kantoor van Club Med gedemonstreerd tegen toerisme naar Myanmar (Birma), vanwege de schending van de mensenrechten in dat land. Minister van WetenschapsbeleidYvan Ylieff (PS) zegt dat België niet meer wil meewerken in Russische ruimtevaartprojecten. De Russische Marsverkenner Mars '96 is zondagnacht, na slechts enkele uren in de ruimte te hebben gedraaid, in de Stille Oceaan neergestort. Er waren Belgische instrumenten van 150 miljoen frank aan boord en België droeg nog vijftig miljoen bij aan andere experimenten. DINSDAG 19 NOVEMBER :Dertien van honderd door de KU Leuven onderzochte Europese ambtenaren die gewerkt hebben in het Berlaymont-gebouw zijn aangetast door asbest. Er is bij hen een (ongevaarlijke) verdikking van het longvlies vastgesteld. WOENSDAG 20 NOVEMBER :Het vijfde jaarboek ?Armoede en Sociale uitsluiting? stelt dat ruim 74.000 Belgen een bestaansminimumuitkering krijgen van het OCMW, en dat in totaal 113.000 mensen van die uitkeringen afhankelijk zijn. Het aantal ligt hoger in Wallonië en Brussel dan in Vlaanderen, en is geconcentreerd in de steden. In vergelijking met vorig jaar is er een stijging met zeven procent, mede te verklaren door het groter aantal schorsingen van werkloosheidsvergoedingen. In vergelijking met 1990 is het een stijging met vijftig procent. (zie ook p. 27.)In de Senaat legt prinses Astrid de eed af als Senator van rechtswege. Ze is de eerste vrouw uit het koningshuis die zetelt in de Senaat, die nu 73 leden telt onder wie kroonprins Filip. In haar toespraak pleit Astrid voor de eenheid van België en noemt ze de Witte Mars van 20 oktober een nieuwe impuls voor de democratie. Ze zegt ook dat de regering te veel de nadruk heeft gelegd op budgettaire en financiële doelstellingen, en te weinig op humanitaire. De Nationale Commissie voor Magistraten (NCM) is het oneens met het voorstel tot wijziging van grondwetsartikel 151, zoals premier Jean-Luc Dehaene (CVP) dat aan het parlement wil voorleggen. De NCM vraagt dat de depolitisering van de rechterlijke benoemingen en bevorderingen volledig in de grondwet wordt vastgelegd, en niet bepaald wordt door gewone wetten, zoals Dehaene voorstelt. De Raad van Bestuur van het Nederlands Toneel Gent (NTG) stelt theater- en filmregisseur Jean-Pierre De Decker aan als artistiek directeur. Hij volgt vanaf volgend seizoen Hugo Vandenberghe op. Een maand geleden sprongen fusiepogingen tussen NTG en De Blauwe Maandag Compagnie af. DONDERDAG 21 NOVEMBER :Volgens commissaris-generaal voor de vluchtelingen Marc Bossuyt stijgt het aantal asielaanvragen in ons land weer, nadat het gedurende twee jaar fors daalde. Volgens het kabinet van Binnenlandse Zaken is het niet uitgesloten dat opnieuw netwerken van mensensmokkel aan het werk zijn. Volgende maand zou de inwerkingtreding van de nieuwe asielwet opnieuw tot minder aanvragen moeten leiden. De rijkswacht valt in Zutendaal binnen in een opleidingscentrum van de Koerdische afscheidingsbeweging PKK. Er worden 36 mensen opgepakt onder wie 17 minderjarigen. Twee maanden geleden trad de overheid ook al op tegen Med-TV, een Koerdisch tv-station dat opereert vanuit Denderleeuw. VRIJDAG 22 NOVEMBER :Nadat een anonieme brief opdook, gericht aan het weekblad Het Vrije Waasland, houdt de rijkswacht in het Waasland een uitgebreide zoektocht naar rijkswachter Peter De Vleeschauwer, die op 14 november tijdens zijn avonddienst verdween uit de kazerne in Sint-Niklaas. ZATERDAG 23 NOVEMBER :Premier Jean-Luc Dehaene (CVP) legt de sociale partners een voorstel van sociaal akkoord voor. De maximale stijging van de loonkosten bedraagt daarin 6,1 procent. Op 4 november is het overleg tussen werkgevers en werknemers over werkgelegenheids- en loonnormen voor '97 en '98 afgesprongen. Dehaene hoopt dat toch deelakkoorden mogelijk zijn. Prinses Astrid legt de eed af als Senator van rechtswege.