ZONDAG 10 NOVEMBER :
...

ZONDAG 10 NOVEMBER :Op de 25ste Vrouwendag in Gent stelt nationaal minister voor Gelijke-Kansenbeleid Miet Smet (CVP) dat de abortuswet niet kan teruggeschroefd worden, zoals CVP-voorzitter Marc Van Peel suggereert. Die wil strenger toezicht op de noodsituatie waaronder abortus wettelijk mogelijk is. Smet krijgt heel wat kritiek op haar beleid, onder meer in verband met de Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen (PWA) en de pensioenregeling voor vrouwen. In Ukkel overlijdt Fernand Beaurir (75), gewezen luitenant-generaal van de rijkswacht. MAANDAG 11 NOVEMBER :In Lennik overlijdt op 73-jarige leeftijd Jan Bascour (VLD). Hij was van '65 tot '91 Senator, was ondervoorzitter van de Senaat en van de Vlaamse Raad, en van '65 tot '82 burgemeester van (Sint-Kwintens-)Lennik. De sociale inspectie rolt in Antwerpen een net van koppelbazen op dat massaal arbeiders leverde voor onderhoudswerken in de industrie in de Antwerpse haven. Eén koppelbaas ontdook voor meer dan 200 miljoen frank sociale lasten. (zie ook p. 28.)DINSDAG 12 NOVEMBER :Volgens de christen-democratische studiedienst Cepess (CVP-PSC) hebben Wallonië en Brussel minstens 25 jaar nodig om het huidig gemiddeld Europees welvaartsniveau te bereiken, en minstens 32 jaar om dat van Vlaanderen te evenaren. Het rapport waarschuwt tegen de PS-macht, onder meer in de Waalse intercommunales, en wijt de achterstand van Wallonië aan een gebrek aan dynamisme. (zie ook p. 54.)Koning Albert II brengt in Straatsburg als eerste staatshoofd een bezoek aan het hoofdkwartier van het Eurokorps, waarvan 170 Belgische militairen deel uitmaken. WOENSDAG 13 NOVEMBER :In Brugge overlijdt Roger Windels (72), eresenator van de CVP en ereburgemeester van Torhout. Windels was actief in de middenstand en stichtte provinciale vormingsinstituten voor zelfstandigen en ondernemers. Burgemeester John Schenkels van Zelzate wil het transport van radioactieve stoffen verbieden. Volgens Binnenlandse Zaken is dat in strijd met de wet. Schenkels reageert op een nucleair afvaltransport dat van het Nederlandse Borsele naar het Franse Le Havre rijdt, zonder dat de burgemeesters van de doortocht op de hoogte waren. DONDERDAG 14 NOVEMBER :Premier Jean-Luc Dehaene (CVP) zal de sociale partners een voorstel doen dat mogelijk toch kan leiden tot een nieuw akkoord over werkgelegenheid en loonnormen. Vorige week is het overleg tussen werkgevers en vakbonden afgesprongen. Bij de graafmachinefirma Caterpillar in Gosselies worden 227 werknemers ontslagen. Directie en arbeiders zijn al maanden in een conflict gewikkeld over een besparingsplan. Alle ambtenaren in het Brusselse Gewest, ook de contractuelen, moeten voortaan een taalexamen afleggen. Daarmee komt de Brusselse regering tegemoet aan de eis van tweetaligheid in onder meer de Brusselse ziekenhuizen. De regering schort voor twee maanden het contract op dat FN ertoe verbindt om in de Keniase stad Eldoret mee te bouwen aan een fabriek van lichte munitie. Een groot deel van de al geproduceerde munitie zou bij de Hutu-milities in Oost-Zaïre terechtgekomen zijn. VRIJDAG 15 NOVEMBER :De regering keurt een wetsontwerp goed dat moet toelaten de achterstand bij de Hoven van Beroep weg te werken. Het gaat om ongeveer 70.000 dossiers. De regering zal 148 tijdelijke rechters recruteren onder gepensioneerde of plaatsvervangende magistraten en advocaten met twintig jaar balie-ervaring. ZATERDAG 16 NOVEMBEER :Dit weekend worden verscheidene optochten gehouden ter herdenking van verdwenen en vermoorde kinderen. ZONDAG 17 NOVEMBER :Agalev en Ecolo pleiten op een gezamenlijk congres in Brussel voor een gezondheidsbeleid dat meer op preventie gericht is en dat de positie van de huisarts opwaardeert. Caterpillar-Gosselies ontslaat 227 werknemers.