MAANDAG 4 NOVEMBER :
...

MAANDAG 4 NOVEMBER :Uit een rapport van het Amerikaans Congres blijkt dat België tiende is op de lijst van wapenleveranciers aan de derde wereld. België voerde tussen '92 en '95 voor 15 miljard frank wapens uit. De Verenigde Staten zijn de grootste leverancier met een uitvoer ter waarde van 930 miljard frank. Rijkswacht en Gerechtelijke Politie verrichten grootscheepse huiszoekingen in Gent. Er wordt gezocht naar sporen van een georganiseerde smokkel van Oost-Europese vrouwen die in de prostitutie terechtkomen. Eén Bulgaar wordt aangehouden. Ahmed Zaoui, de Algerijn die door de Brusselse rechtbank veroordeeld is vanwege betrokkenheid bij de terreurgroep Gia ( Groupe Islamique Armé) gaat in hongerstaking. Zaoui verzet zich tegen de pogingen van de Dienst Vreemdelingenzaken om hem het land uit te wijzen. DINSDAG 5 NOVEMBER :Werkgevers en vakbonden van Sabena ondertekenen het sociaal akkoord dat vorige week is gesloten. Bedoeling van het Horizon '98-plan is om tegen 1998 twee miljard frank te besparen op de personeelskosten. De Raad van State schorst de bouwvergunning die de stad Oudenaarde heeft toegekend aan het tapijtenbedrijf Eurantex. Tussen het bedrijf en een buurtcomité woedt al jarenlang een juridisch gevecht over uitbreiding van de fabrieksgebouwen op landschappelijk waardevol terrein. Eerder had de Raad van State een gewestplanwijziging, die uitbreiding van Eurantex mogelijk maakte, opgeschort. Beide in afwachting van een uitspraak ten gronde. Federaal premierJean-Luc Dehaene (CVP) praat met de Volksunie over steun voor de wijziging van grondwetsartikel 151 over de politieke benoeming van magistraten. Dehaene heeft daarvoor een tweederde meerderheid nodig. Vorige week praatte hij al met VLD en Agalev. De VU vraagt garanties voor verdergaande hervormingen, zoals de uitbouw van slachtofferhulp, de hervorming van de politiediensten en de oprichting van een magistratenschool. WOENSDAG 6 NOVEMBER :Gewezen voorzitter van Sabena Pierre Godfroid wordt verkozen tot voorzitter van de raad van bestuur van spuitwaterproducent Spadel. Godfroid stelt zijn boek ?Op zoek naar verloren tijd en geld? voor, waarin hij onder meer stelt dat Swissair te weinig betaald heeft voor de participatie in Sabena, en waarin hij de obstructiepolitiek van de vakbonden scherp veroordeelt. Op een interministeriële conferentie met alle bevoegde federale en regionale ministers, kondigt premier Jean-Luc Dehaene (CVP) nieuwe maatregelen aan in de strijd tegen de mensenhandel. Hij zal daarvoor overleg plegen met de colleges van procureurs-generaal. Mensenrechtenactivisten demonstreren bij enkele Shell-tankstations ter nagedachtenis van de vorig jaar in Nigeria opgeknoopte schrijver Ken Saro Wiwa, die ijverde voor de rechten van het Ogoni-volk. Met hem werden acht anderen opgehangen. De Ogoni's voelen zich het slachtoffer van de oliewinning in hun gebied, waar Shell als belangrijkste multinational aan het werk is, en protesteren tegen hun onderdrukking door de Nigeriaanse overheid. DONDERDAG 7 NOVEMBER :Volgens het NIS, het Nationaal Instituut voor Statistiek, zal het Belgische bevolkingsaantal groeien tot in 2020, en daarna afnemen tot in 2051. Dat als gevolg van de toenemende vergrijzing. Bij Philips in Dendermonde worden 154 van de 456 banen geschrapt. Het bedrijf maakt luidsprekers. Interbrew wil de bottelarij en de distributiedienst van geuzebrouwerij Belle-Vue van Molenbeek naar Leuven verhuizen. Daardoor zullen de komende twee jaar 103 banen verdwijnen. VRIJDAG 8 NOVEMBER :Het Hof van Beroep in Gent veroordeelt kamerlid Aimé De Simpel (VLD) tot een boete van 400.000 frank wegens een bouwovertreding. Pierre Godfroid : Swissair betaalde te weinig voor Sabena.