MAANDAG 21 OKTOBER :
...

MAANDAG 21 OKTOBER :Kosovo. De polio-epidemie in Albanië treft nu ook de Servische provincie Kosovo. Voor het eerst sinds de Servische president Slobodan Milosevic in 1990 de autonomie van Kosovo afschafte, wordt een overheidsinitiatief niet geboycot door de Albanese meerderheid : alle jongeren onder de vijftien jaar worden ingeënt. Zuid-Afrika. De Commissie voor Verzoening en Rechtvaardigheid die misdaden onder het apartheidsregime onderzoekt, roept oud-president Pieter Willem Botha op. Die wordt door ex-politiechef Johan van der Merwe beschuldigd van betrokkenheid bij moorden en terreur tijdens de apartheid. Ethiopië. Ethiopië eist de obelisk terug die in 1937 door de Italiaanse dictator Benito Mussolini uit Axum (Noord-Ethiopië) als oorlogsbuit naar Rome werd gevoerd. Ethiopië beroept zich daarbij op verdragen van 1947 en 1958, waarin de teruggave werd beloofd. De Italiaanse neofascisten verzetten zich tegen de verwijdering van de obelisk. DINSDAG 22 OKTOBER :Bosnië. De gemeentelijke verkiezingen in Bosnië worden uitgesteld tot de lente van 1997. Volgens Robert Frowick, hoofd van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), bevoegd voor Bosnië, maken de voortdurende politieke moeilijkheden het onmogelijk om verkiezingen te houden. De Bosnische Serviërs van hun kant stellen dat de OVSE niet het recht heeft de verkiezingen te controleren. Verenigde Staten. Meer dan twintigduizend Amerikaanse soldaten die in de Golf-oorlog meevochten, zullen worden onderzocht. Zij waren in de buurt toen Iraakse gifgasopslagplaatsen werden opgeblazen en zijn mogelijk besmet. WOENSDAG 23 OKTOBER :Polen. Het parlement beslist dat ex-generaal Woijiech Jaruzelski (73) niet wordt vervolgd voor het afkondigen van de noodtoestand, waarmee hij in 1981 een einde maakte aan het openlijke optreden van de vakbond Solidarnosc. Voorts verandert het parlement de wet op abortus : voortaan is abortus tot twaalf weken na de bevruchting weer mogelijk. Een eerste wetsverandering werd onder druk van de katholieke kerk tegengehouden. Vaticaan. Paus Johannes Paulus II erkent dat de evolutieleer, 137 jaar geleden geformuleerd door Charles Darwin, meer is dan een hypothese. Wetenschap. Britse wetenschappers vinden het bewijs dat de dolle-koeienziekte overgaat op de mens. Het eten van vlees van zieke koeien kan volstaan om de dodelijke hersenziekte op te lopen. De Europese Unie weigert dan ook om de Britse verzoeken het opgelegde slachtplan voor runderen te versoepelen, goed te keuren. DONDERDAG 24 OKTOBER :Israël. In Israël wordt de moord op de vroegere premier Yitzhak Rabin herdacht. Een jaar geleden werd Rabin vermoord door een joods extremist. Die was gekant tegen de vredespolitiek van de regeringsleider. Verenigde Staten. Presidentskandidaat Robert Dole, die steeds meer achterop raakt in de opiniepeilingen, vraagt de onafhankelijke kandidaat Ross Perot om uit de race te stappen en zijn aanhangers op te roepen voor hem te stemmen. Perot weigert en brengt de pers op de hoogte van Dole's voorstel. Zwitserland. Om humanitaire redenen verlengt de regering het visum van de Zaïrese president Mobutu Sese Seko. Dat versterkt de geruchten dat Mobutu zwaar ziek is. Zwarte-Zeevloot. Oekraïne en Rusland komen tot een akkoord over de omstreden Zwarte-Zeevloot die dokt in het Oekraïnse Sebastopol. Rusland betaalt voortaan huur voor die haven op de Krim en krijgt de meeste schepen. Israël herdenkt de moord op Rabin van een jaar geleden.