ZONDAG 15 SEPTEMBER :
...

ZONDAG 15 SEPTEMBER :Bij een grootscheepse razzia in de gevangenis van Mechelen wordt een aanzienlijke hoeveelheid drugs gevonden. MAANDAG 16 SEPTEMBER :In 1995 werden in België 115.000 kinderen geboren. In 1991 waren dat er nog 126.000. De gemiddelde leeftijd waarop een vrouw moeder wordt, schommelt rond 28 jaar. De Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) en Het Waterschei Project (HWP) spannen bij de Raad van State een geding aan om het negatief advies van het Sociaal Economisch Comité voor de Distributie over het Fenixproject nietig te laten verklaren. Vakbonden en reders komen in Antwerpen overeen om de opzegtermijn van deCAO's door de Belgische reders waardoor zo'n zeshonderd scheepsgezellen hun job dreigen te verliezen met een maand op te schorten. Ze willen dat de regering alsnog een hulpplan voor de Belgische koopvaardij opstelt. Een Zweeds rapport leert dat de Belgen gemiddeld 38,4 uren per week werken. Samen met de Finnen hebben ze daarmee de kortste werkweek in Europa. De raadvan bestuur van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) bevestigt het vertrouwen in voorzitter Adrien Vanden Eede. Ondervoorzitter Jan Peeters had hem van financieel gesjoemel beschuldigd. Uit een memorandum van het Joods Wereldcongres blijkt dat de nazi's voor miljoenen dollars aan diamanten buitmaakten op Joods-Antwerpse handelaars. Met de opbrengst werd de Duitse oorlogsvoering gefinancierd. (zie ook p. 134.)DINSDAG 17 SEPTEMBER :Jacques Velu, procureur-generaal bij het Hof van Cassatie gaat met pensioen. Hij bekleedde het juridisch topambt sinds maart'93. Eliane Lieckendael volgt hem op. Binnen Tractebel, de Belgische leverancier van gas en elektriciteit, verkoopt de Waalse financier Albert Frère zijn belangen aan de Generale Maatschappij van België. Die ziet daarmee haar participatie van 40 naar 65 procent oplopen. (zie ook p. 54.)De parlementaire commissie Sekten gaat een onderzoek instellen naar de religieuze beweging Het Werk. In zijn jongste boek beschrijft priester Rik Devillé die organisatie als een sekte binnen de kerk. De Antwerpse raadkamer verwijst de negen verdachten in de fraudezaak bij de socialistische bediendenbond BBTK naar de correctionele rechtbank. De BBTK-top zou zich jarenlang verrijkt hebben door het verdonkermanen van ledengelden. Agusta-lobbyist Georges Cywie dient klacht in tegen PS-senator Anne-Marie Lizin. Eerder beschuldigde zij Cywie ervan de schakel te zijn tussen de moord op André Cools en de Agusta-smeergeldaffaire. De Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn wil haar contracten met particuliere vervoersmaatschappijen opzeggen. Nieuwe contracten zouden dan via openbare aanbestedingen toegewezen worden. WOENSDAG 18 SEPTEMBER :De SP-Kamerleden duiden tijdens hun fractie-overleg unaniem Limburger Louis Vanvelthoven (58) aan als fractieleider. Hij volgt eind deze maand Frank Vandenbroucke op. VRIJDAG 20 SEPTEMBER :Binnenkort zal de Zaïrese ambassadeur en Mobutu-vertrouweling in België Kimbulu Moyanso Wa Lokwa opgevolgd worden door Mbolandinga Kataka. België wil met de nieuwe ambassadeur normale betrekkingen onderhouden. (zie ook p. 131.)ZATERDAG 21 SEPTEMBER :Volgens de Nederlandse krant Trouw kwamen de jongste jaren tientallen Nigeriaanse asielzoeksters vanuit Nederland terecht in het Antwerpse prostitutiemilieu. De rijkswacht onderzoekt de zaak. Eliane Liekendael : de nieuwe procureur-generaal bij Cassatie.