MAANDAG 29 JULI :
...

MAANDAG 29 JULI :Uit het jaarverslag voor 1994 van de sociale partners blijkt dat de sociale zekerheid voor 66 procent door Vlaamse werknemers gefinancierd wordt. De Waalse werknemers zorgen voor 25 procent en de Brusselse voor 8 procent van de sociale bijdragen. Voor de tweede keer in korte tijd vindt in het kanaal Bossuit-Kortrijk een massale vissterfte plaats als gevolg van de verhoogde toevoer van vervuild Scheldewater na aanhoudende droogte. De hoofdcommissarissen van Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent en Luik zijn tegen de overheveling van hun onderzoekstaken naar de rijkswacht en de gerechtelijke politie (GP), zoals de recente consensusnota over de taakverdeling tussen de politiediensten wil. DINSDAG 30 JULI :VN-bevelhebber generaal-majoor Jozef Schoups stelt voor om het verblijf van de 900 Belgische blauwhelmen in Oost-Slavonië te verlengen tot de zomer van volgend jaar. Volgens de krant De Financieel-Economische Tijd boekte de Vlaamse Televisie Maatschappij (VTM) in 1995 een netto-winst van 233,3 miljoen frank, de helft van de winst in 1994. Stagnerende reclame-inkomsten konden de meerkost van het tweede net Ka2 niet opvangen. Micheline Heyse dient klacht in bij de Raad van State. Volgens Heyse werden de functievereisten voor de betrekking van intendant bij de Vlaamse Opera tijdens de wervingsprocedure gewijzigd, waardoor niet zij maar concurrent Marc Clémeur de post kreeg. Agalev veroordeelt de onderhandelingen over de verkoop van luchtafweergeschut aan Turkije. Wapenexport naar landen waar de mensenrechten geschonden worden, is volgens de wapenwet van 1991 verboden, benadrukt Agalev. Uit controles van de sociale inspectie tussen juni 1994 en 1995 blijkt dat één op tien werkgevers in het Brusselse Gewest buitenlanders tewerkstelt zonder vergunning. Vooral in de horeca, de bouw- en confectiesector en in garages tiert het zwartwerk welig. WOENSDAG 31 JULI :In de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Laken wordt de derde verjaardag van het overlijden van koning Boudewijn herdacht. Het ministerie van Arbeid erkent de christelijke vakbond ACV als bedrijf in moeilijkheden, waardoor werknemers vervroegd met (brug)pensioen kunnen gaan. Het ACV kampt met geldgebrek. In het Franse Chamonix overlijdt de Leuvense professor-emeritus Eugeen De Jonghe. Hij was in de jaren '60 en '70 decaan van de faculteit Economische en Sociale Wetenschappen van de KU Leuven. DONDERDAG 1 AUGUSTUS :Eind juli telde Vlaanderen 210.780 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (UVW), 6,8 procent meer dan in juni. Op jaarbasis is er een lichte daling merkbaar in de werkloosheid. In België werden eind juli 487.790 UVW's geteld : 5,2 procent minder dan vorig jaar, een stijging van 4,9 procent tegenover juni. Het Antwerps stadsbestuur zal de zaak van de Belgische zeelieden op verzoek van de vakbonden aankaarten bij de federale regering en de werkgevers. De Belgische reders zegden onlangs enkele CAO's op, waardoor een aantal zeelui per 1 oktober werkloos zullen worden. De curatoren van het failliete Sportpaleis in Antwerpen krijgen van de rechtbank van koophandel de toestemming om de exploitatie voort te zetten in samenwerking met Prom-music, de organisator van de Proms-concerten. Bloemenhulde aan wijlen koning Boudewijn