DINSDAG 16 JULI :
...

DINSDAG 16 JULI :VS. De Amerikaanse president Bill Clinton bekrachtigt de wet- Helms-Burton, die het Amerikanen en Amerikaanse Cubanen mogelijk maakt klacht neer te leggen tegen bedrijven die in Cuba investeren. De wet gaat pas in op 1 febrauri 1997, waardoor Clinton zowel voor- als tegenstanders (onder meer de EU en Canada) ervan tracht te paaien. Binnenkort moet ook de wet- D'Amato bekrachtigd worden, die bedrijven van de Amerikaanse markt weert die te veel investeren in Libië en Iran. Ook daartegen komt de EU in verzet. WOENSDAG 17 JULI :Frankrijk. In Parijs overlijdt Paul Touvier (81). Hij was tijdens de Tweede Wereldoorlog hoofd van een pro-Duitse militie en werd na een proces in 1994 tot levenslang veroordeeld wegens de executie van zeven joden. DONDERDAG 18 JULI :Sri Lanka. Tamil-rebellen zetten in het noorden van het land een groot offensief in tegen het regeringsleger. Dat slaat terug met zware bombardementen. De Tamils strijden al dertien jaar voor meer autonomie. EU. Het Europees parlement richt een onderzoekscommissie op die moet nagaan of er door de EU of door lidstaten fouten zijn gemaakt bij de aanpak van de dolle-koeienziekte, en of getracht is gegevens daarover in de doofpot te steken. VN. De Klimaatconferentie in Genève beslist het verbruik van olie en steenkool van eind 1997 af wettelijk te beperken om de uitstoot van kooldioxide (CO2) te verminderen. Over andere gassen die het broeikaseffect veroorzaken, bestaat nog geen akkoord. VRIJDAG 19 JULI :Duitsland. De Bundesrat, waarin vertegenwoordigers van de deelstaten zetelen, verwijst de besparingsplannen van kanselier Helmut Kohl naar een arbitragecommissie. MAANDAG 22 JULI :Groot-Brittannië. Staatssecretaris voor Financiën David Heathcoat-Amory neemt ontslag uit protest tegen de geplande Britse toetreding tot de Europese muntunie. Premier John Major had zijn partijleden nochtans uitdrukkelijk gevraagd zich achter die toetreding te scharen. EU. Europees landbouwcommissaris Franz Fischler wil verbieden dat sommige weefsels en organen van schapen gebruikt worden voor menselijk en dierlijk verbruik. Volgens wetenschappers zou de dolle-koeienziekte, die bij de mens tot de ziekte van Creutzfeldt-Jacob kan leiden, overdraagbaar zijn op schapen. WOENSDAG 24 JULI :Sri Lanka. Regeringstroepen heroveren in het noorden een legerkamp dat door Tamils was bezet. Kort daarna vallen meer dan zeventig doden bij een bomaanslag op een trein in de buurt van de hoofdstad Colombo. Volgens de regering is de separatistische beweging Tamil Eelam verantwoordelijk. (zie ook donderdag 18 juli.)DONDERDAG 25 JULI :Nederland. De elektronicagroep Philips schrapt zesduizend van de veertigduizend jobs in haar Europese afdelingen Sound & Vision. VRIJDAG 26 JULI :Japan. Premier Ryutaro Hashimoto vraagt westerse hulp ter bestrijding van een epidemie van voedselvergiftiging die zijn land treft en al verscheidene doden tot gevolg had. ZATERDAG 27 JULI :Algerije.Djamil Zitouni, de leider van de fundamentalistische Gia (Gewapende Islamitische Actie), is omgekomen. Volgens de Gia is hij in een hinderlaag gelokt. Door wie is vooralsnog onduidelijk. De Gia is verantwoordelijk voor meerdere dodelijke bomaanslagen in Algerije en daarbuiten. Indonesië. Bij een woelige betoging van de oppositiepartij PDI in Jakarta komen, na een botsing met de ordetroepen, zeven mensen om en vallen honderd gewonden. MAANDAG 29 JULI :China. Eén dag vóór het wereldwijd verbod op kernproeven ingaat, houdt China nog een laatste ondergrondse atoomtest. Het was de 45ste Chinese proef in dertig jaar. Zeventig doden bij een bomaanslag in Sri Lanka.